Foto af undervisning på IBOS STU
STU IBOSBeskrivelse

Introduktion

Tag hele eller dele af en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
i et ligeværdigt miljø med andre unge, der har flere funktionsnedsættelser.

målgruppe

Unge mellem 16 og 25 år med nedsat syn eller blindhed, som har særlige behov og trods specialpædagogisk støtte ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.
nORMERET VARIGHEDOp til 3 år.
LOVGIVNINGLov om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov, L 564 af 6. juni 2007.
INDHOLD

På STU IBOS lærer man at håndtere både muligheder og begrænsninger i sin funktions-nedsættelse for at skabe det bedste afsæt for et meningsfuldt og selvstændigt liv med fritid, venner og evt. uddannelse og beskæftigelse på ordinære eller særlige vilkår.
En STU har altid fokus på både faglige, personlige og sociale kompentencer. Traditionelle skolefag kombineres derfor med undervisning i syns-kompenserende teknikker og tværfaglige projekter og emneuger. Typisk vokser faglige færdigheder ud af relevante, nære og dagligdags situationer, hvor man f.eks. har brug for læsekundskaber, matematik, geografisk viden eller it-evner. Derudover lægger IBOS vægt på idræt, bevægelse, musik og teater, og alle er i praktik flere gange i løbet af deres STU.

Underviserne er samlet i et team med solid erfaring med målgruppen, og de trækker desuden på Instituttets øvrige viden og kolleger så som psykologer, socialrådgivere, IKT-instruktører, pædagoger og ergoterapeuter. Alle STU-elever har deres egen kontaktperson, og ethvert forløb tilrettelægges individuelt.

STU IBOS kan indeholde følgende elementer:

  • Undervisning i mobility, hvor man lærer at færdes på egen hånd indendørs og i trafikken.
  • Undervisning i ADL-teknikker, hvor man lærer at klare dagligdagsopgaver som f.eks. indkøb, madlavning, rengøring og påklædning.
  • Undervisning i kompenserende kommunikationsteknikker og -hjælpemidler.
  • Samtaler og test ved Instituttets psykolog, neuropsykolog og psykiater.
  • Botræning.

IBOS samarbejder gerne med UU-vejledere og forældre om den personlige uddannelsesplan, og Instituttets socialrådgivere koordinerer alle forløb helt frem til den afsluttende status.

 

 

 

Kontakt

Marianne Mikkelsen

Marianne Mikkelsen

Lærer og STU-ansvarlig
Tlf.: 21 16 85 96

Spørg socialrådgiverne

Få gratis rådgivning hos IBOS' socialrådgivere.
Der er daglig træffetid mandag til torsdag mellem kl. 12.00-14.00 og fredag 12.00-13.00 på tlf. 39 45 25 45

Læs mere om IBOS' socialrådgivere her

  • Instituttet for Blinde og Svagsynede
  • Rymarksvej 1
  • 2900 Hellerup
  • 39 45 25 45
  • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune