IBOS Ung uddannelse & beskæftigelse

Foto af underviser og kursist på IBOS
Ibos ung erhvervBeskrivelse
IntroduktionForløbet støtter unge med komplekse udfordringer i at finde vej til uddannelse og arbejde.
målgruppeUnge under 30 år med synshandikap og uden en kompetencegivende uddannelse, som har brug for afklaring i forhold til uddannelse og erhverv. Synshandikappet kan være i kombination med andre funktionsnedsættelser.
varighedAftales individuelt
lovgivningLov om en aktiv beskæftigelsespolitik § 32 og
§ 31b stk.1
Lov om aktiv socialpolitik § 46, kap. 6
Lov om specialundervisning for voksne, kap. 1
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 12a (ressourceforløb).
indhold

IBOS Ung uddannelse & beskæftigelse udreder og afklarer ressourcer og barrierer i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Målet er at skabe så god en balance som muligt mellem egne forudsætninger og de krav og forventninger, der møder unge uden kompetencegivende uddannelse.

Forløbet er en koordineret og individuelt tilrettelagt indsats med synsfaglig specialviden. Et forløb i IBOS Ung uddannelse & beskæftigelse afsluttes med en rapport med synsfaglig udredning af kompensationsbehov, ICF-funktionsbeskrivelse og anbefalinger til videre tiltag.

 

Kan indeholde følgende:

 

  • Udredning af den unges synsproblematik, behov for kompenserende arbejdsredskaber og personlige hjælpemidler
  • Styrkelse af praktiske forudsætninger gennem undervisning i mobility (det at færdes), undervisning i ADL (almindelig daglig levevis) og undervisning i kompenserende kommunikationsteknikker
  • Identifikation af indsatsområder ift. arbejdsmarkedskrav og anbefalinger til, hvad der kan bringe den unge tættere på at mestre disse
  • Almen undervisning i dansk, matematik, sprog, samfundsfag, idræt og musik. Kan kombineres med fag på VUC
  • En eller flere interne praktikperioder
  • Samtaler med arbejdsmarkedskonsulent, studievejleder og socialrådgiver

 

Tilbuddet kan gives som en aktivitet i indsatsen rettet mod at blive uddannelsesparat, eller som en del af et ressourceforløb.

 

IBOS Ung uddannelse & beskæftigelse kan tilbyde mentorstøtte til unge under 30 år jf. LAB § 31b stk. 1.

 

 

 

Kontakt

Lars Sewerin Henriksen

Lars Sewerin Henriksen

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 23 29
Logo af Københavns Kommune