Syns-hjerneskadekursus

Foto af forsamling i IBOS festsal
Syns-hjerneskade kursusBeskrivelse
IntroduktionKombinationen af synstab og hjerneskade kræver en særlig tilrettelagt, tværfaglig indsats. På IBOS' syns-/hjerneskadekursus arbejder vi ud fra en neuropædagogisk tilgang, som sammenkobler synsfaglig, pædagogisk, psykologisk og neurologisk viden og erfaring. 
MålgruppePersoner over 18 år med nedsat syn eller blindhed, som følge af en erhvervet hjerneskade.
normeret varighedIndividuelt, varierer fra 1-6 måneder.
lovgivningLov om Social Service § 85, § 86
Lov om Specialundervisning for Voksne § 1
Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32
indhold

Op imod en tredjedel af alle med erhvervet hjerneskade får problemer med synet. IBOS’ rehabiliteringsforløb tager udgangspunkt i borgerens synsfunktion, og ud fra denne planlægger vi relevant synskompenserende undervisning under hensynstagen til hjerneskadens karakter og omfang. Vi prioriterer indsatsområder og deres rækkefølge ud fra et hverdags- og helhedsperspektiv, og undervisningen tilrettelægges individuelt. Forløbet fokuserer på, at man bliver bevidst om de ressourcer og muligheder man fortsat har under de nye livsvilkår. Målet er, at borgeren får en funktionel hverdag og lærer at prioritere sine kræfter bedst muligt.


Forløbet kan indeholde følgende elementer:

  • Gratis udredende visitationssamtale ved socialrådgiver og neuropsykolog
  • Udredninger inden for forskellige undervisnings- og indsatsområder for at afdække borgerens eksakte rehabiliteringsbehov
  • Neurooptometrisk vurdering og rehabilitering
  • Undervisning i orientering og mobility, så man kan færdes på egen hånd indendørs og i trafikken
  • Undervisning i ADL-teknikker, så man kan klare hverdagens gøremål, som indkøb, madlavning, rengøring og påklædning evt. på nye måder. I undervisningen afprøves synskompenserende hjælpemidler, muligheder for afmærkning og brug af kontraster, og der kan foretages belysningsvurderinger
  • For borgere med læsevanskeligheder kan der tilbydes et undervisningsforløb med fokus på udnyttelse af restsyn til læsning og skrivning
  • Undervisning i IKT - informations- og kommunikationsteknologi - i brugen af computere, tablets eller telefoner med forstørrelse og/eller skærmlæser, samt brug af personlige farveindstillinger
  • Undervisning i bevægelse, musik og kreative aktiviteter
  • Samtaler, test og rådgivning fra Instituttets neuropsykolog, psykolog og psykiater
  • Inddragelse af pårørende, der får indsigt i, hvad der præger tilværelsen som synshjerneskadet samt hvordan man støtter den ramte og sig selv

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26

Kontakt

Mette Vagner Dalby

Mette Vagner Dalby

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 23 41

Læs mere....

Nu er mit vindue til verden åbent igen

Interview med Henrik Christiansen, som har gået på synshjerneskadekursus på IBOS.

 

Når lyset pludselig svækkes dramatisk

Læs interview med tidligere socialrådgiver Agnete Thage-Jørgensen fra IBOS.