Punktskrift

Punktskrift kaldes også ”Braille” efter den franske blindepædagog Louis Braille, der opfandt punktskrift-alfabetet i 1820’erne. Braille-alfabetet består af følbare punkter, der mærkes/læses med fingerspidserne.

Alfabetets grundform er seks punkter fordelt i to lodrette rækker med tre punkter i hver. Der er siden også udviklet et 8-punkts alfabet, som især bruges til at beskrive kompliceret matematik og it-programmering.

På IBOS bruges og undervises i 6- og 8-punkts alfabetet.

Braille-alfabetet er internationalt og bruges af blinde over hele verden. For blinde og svagsynede, som ikke kan se og dermed bruge almindelig trykt tekst, er punktskrift et enestående middel til at læse og skrive med.

Alle, der har normal føleevne i fingrene, kan lære at bruge punktskrift. Man kan begynde med at lære uforkortet punktskrift til f.eks. afmærkning af ting i hjemmet og læsning af kortere tekster.

Skal man læse og skrive længere tekster kræver det indlæring af forkortelserne og mere undervisning og øvelse i at opnå en brugbar læsehastighed. Punktskrift bruges ikke bare til bøger og tidsskrifter men også til skaknotation, krydsord og noder samt til påskrift på bykort og andre taktile illustrationer.

Man kan skrive punktskrift på en prentavle eller en Perkinsmaskine, som er en særlig skrivemaskine for blinde, eller på et elektronisk notat- og læseapparat, hvor punktskriften læses på et elektronisk punktdisplay .Man kan også skrive punktskrift på labels og dymo-tape til brug ved afmærkning.

IBOS er repræsenteret i Det Danske Punktskriftnævn.

punktskrift til læsning

Borgere med synshandicap, der ikke længere kan læse almindelig trykt tekst.

Punktafmærkning

Kurset giver borgeren synskompenserende færdigheder på læse- og skriveområdet ved brug af punktskrift med fokus på afmærkning og notattagning.