Post Commotio/Hjernerystelse

foto til IBOS' post commotio tilbud af en ung kvinde der har hovedet i sine hænder.
Post commotioBeskrivelse
IntroduktionEn hjernerystelse giver typisk hovedpine, træthed, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og overfølsomhed over for støj og lys. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne hurtigt igen, men for 10-15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og for nogle invaliderende. Følgerne gør det svært at passe et arbejde eller studie som tidligere.

På baggrund af det komplekse og varierende symptombillede tilbyder IBOS nu en synsfagligt baseret udredning af de synsrelaterede gener fra Post Commotio Syndrom.
Målgruppe IBOS' tilbud om en synsfagligt baseret udredning af de synsrelaterede gener fra Post Commotio. Syndrom henvender sig til alle over 18 år, der har følger på synet efter en hjernerystelse.

lovgivning

Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats §172.

indhold

 

IBOS udredning er brugercentreret og afklarer borgerens behov hjælpemidler, der kan kompensere for de synsmæssige følge af hjernerystelsen. Udredningen er fordelt over to mødegange med indlagte hvilepauser. Den ene gang udredes behov for belysning og den anden mødegang udreder IT løsninger, der kompenserer for lysfølsomhed m.v.

 

Kontakt

Tina Olsen

Tina Olsen

Socialfaglig konsulent
Tlf.: 39 45 23 3 2