Post Commotio/Hjernerystelse

foto til IBOS' post commotio tilbud af en ung kvinde der har hovedet i sine hænder.
Post commotioBeskrivelse
IntroduktionPå baggrund af det komplekse og varierende symptombillede tilbyder IBOS nu en synsfagligt baseret udredning af de synsrelaterede gener fra Post Commotio Syndrom.
MålgruppeTilbuddet henvender sig til alle over 18 år.
normeret varighedFordelt over to mødegange.

lovgivning

Lov om Aktiv beskæftigelsesindsats §76.

indhold

En hjernerystelse giver typisk hovedpine, træthed, svimmelhed, koncentrations- og hukommelsesproblemer, synsvanskeligheder og overfølsomhed over for støj og lys. I de fleste tilfælde forsvinder problemerne hurtigt igen, men for 10-15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og for nogle invaliderende.

 

Følgerne gør det svært at passe et arbejde eller studie som tidligere. Ofte er den ramtes intellektuelle funktioner kun lettere påvirket, men følgerne af hjernerystelsen betyder, at de kun kan arbejde i kort tid ad gangen.

 

IBOS' tilbud om en synsfagligt baseret udredning af de synsrelaterede gener fra Post Commotio Syndrom henvender sig til alle over 18 år. Der anvendes en brugercentreret tilgang til udredningen, som blandt andet indeholder anbefalinger til hjælpemidler og evt. yderligere indsats.

 

Udredningen er fordelt over to mødegange med indlagte hvilepauser.

Kontakt

Tina Olsen

Tina Olsen

Socialfaglig konsulent
Tlf.: 39 45 23 3 2