Ung med synshandicap? Få nyt perspektiv på uddannelse

Ung med synshandicap med bog i hånden (colourbox)
Nyt perspektiv på uddannelseBeskrivelse
IntroduktionBliv i stand til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg og rustet til at gennemføre en uddannelse med nedsat syn. Det er formålet med forløbet ’Nyt syn på fremtiden’.
MålgruppeUnge over 16 år med synshandicap, der er uddannelses- og aktivitetsparate og som forventes på sigt at kunne starte i det ordinære uddannelsessystem.
normeret varighed13 uger.

lovgivning

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32 vejledning og opkvalificering og § 31 b mentor.

indhold

Gennem forløbet får du et dybdegående vejledningsforløb af specialiserede studievejledere, som udreder og afklarer hvilke hjælpemidler, færdigheder og støttebehov, der er nødvendige for at du kan gennemføre en uddannelse og senere opnå beskæftigelse.

 

Du tilknyttes en synsfaglig studievejleder, som ud fra en individuel uddannelsesplan, som I udarbejder, koordinerer forløbet og vejleder dig gennem motiverende og afklarende samtaler.

Målet er, at du efter endt forløb:

  • Er afklaret omkring hvilke uddannelser du er i stand til at gennemføre med dit synshandicap og senere opnå beskæftigelse indenfor.
  • Har opnået større indsigt i egen synssituation, og er i stand til selv at formidle de løsninger, der er brug for i en uddannelsessituation.
  • Har fået indsigt i egne studiestrategier.
  • Har fået et mere dybdegående kendskab til uddannelses- og jobmarkedet og lært at bruge valgvejledningsværktøjer med kompenserende strategier.
  • Kender til SPS-ordningen, og ved hvordan man helt specifikt kan bruge ordningen til at gennemføre en uddannelse.
  • Kender til øvrige kompensations- og dispensationsmuligheder.
  • Har fået et udvidet netværk gennem kontakt til frivillige mentorer med et synshandicap og inspiration til, hvad man kan med et synshandicap, når det gælder uddannelse og erhverv
  • Har opnået større handletillid gennem klarhed omkring interesser og færdigheder. 

Kontakt

Helle Holmsgaard

Helle Holmsgaard

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63

Kontakt

Isabelle Genevey

Isabelle Genevey

Studievejleder
Tlf.: 39 45 25 72