Forskoleår til Konservatoriet & MGK

Elev der spiller guitar til forskoleår på IBOS
ForskoleBeskrivelse
Introduktion Formålet med forskoleåret er at forberede, støtte og gøre den studerende klar til at kunne søge optagelse på Musikalsk Grund Kursus (MGK) eller musikkonservatoriet på ordinære vilkår.
MålgruppePersoner over 18 år med synshandicap, der vurderes egnet, både musikfagligt og i forhold til studieparathed, til at kunne påbegynde en uddannelse på Musikalsk Grund Kursus (MGK) eller musikkonservatoriet efter endt forskoleår. Den studerende skal bestå en prøve, som afholdes af IBOS, inden der anbefales et forskoleår.

Herefter udfærdiges en ansøgning til de bevilligende myndigheder.
.
Normeret varighedOpstart medio August 2019 og februar 2019.


 
Indhold

På forskoleåret arbejder IBOS med den studerendes musikfaglige profil, diverse musikfag, studieparathed og handicaperkendelse. Derudover giver et forskoleår mulighed for aktiviteter og socialt samvær med andre unge med synshandicap, hvilket er med til at skabe personlig udvikling, erkendelse af synshandicap, samt netværk.


Synskompenserende undervisning

At kunne bruge hjælpemidler og synskompenserende teknikker er ofte nødvendigt for at de studerende med synshandicap kan varetage et erhvervsrettet uddannelsesforløb som MGK eller musikkonservatoriet. Derfor afklarer IBOS behovet for kompenserende undervisning, hjælpemidler og musikrelaterede hjælpemidler. Og på den baggrund tilbyder vi undervisning i brugen af synskompenserende hjælpemidler og synskompenserende teknikker (ADL og Mobility) i det omfang, det er nødvendigt.

 

 

Støtte

Udover den musikfaglige relevante og kompenserende undervisning støtter vi de studerende i deres modningsproces i forhold til erkendelse af synshandicap og de muligheder og begrænsninger et synshandicap giver. For at kunne varetage et uddannelsesforløb er det en forudsætning, at de studerende lærer at tage ansvar for et liv med synshandicap. I praksis betyder det, at vi støtter den studerende i praktiske opgaver, som at skrive ansøgninger, søge bolig m.m. Vi afholder også samtaler om, hvordan man kan forholde sig til og handle i forhold til de udfordringer, man møder som synshandicappet. Dette sker i samarbejde med uddannelsens undervisere og teamleder, socialrådgiver og evt. psykolog/psykiater.

 

 

Undervisningsfag

Undervisningen i forskoleforløbet er individuelt tilrettelagt og består både af eneunder-visning og undervisning på hold. Undervisningen er tilrettelagt med ca. 18 lektioner om ugen sammensat ud fra den enkeltes kvalifikationer.

 

De fag, som der almindeligvis undervises i er:

 

 • Sang og stemmeteori
 • Hovedinstrument
 • Klaver
 • Hørelære/teori
 • Musikhistorie
 • Rytmik
 • Notation (med synskompenserende undervisning i nodeskrivningsprogrammet Si-belius) • Sammenspil
 • Rotation
 • Superviseret øvning
 • Valgfrit bifag (eksempelvis bifagsinstrument, lydteknik, pædagogik eller andet)
 • Musikekskursioner til koncerter, rockmuseum, lydstudie eller lign.
 • Synskompenserende undervisning (musikprogrammer på computer og iPad, ADL, Mobility samt udredning via psykolog, hvis nødvendigt)

 

I forbindelse med at de studerende efter forskoleåret søger ind på MGK eller konservatoriet er IBOS behjælpelig med ansøgninger, kontakt til uddannelsessted, støtte til forberedelse af prøven og til selve prøven, hvis det skønnes nødvendigt.

 

 

Efter forskoleåret - Mentorordning

Hvis det er nødvendigt med yderligere støtte i overgangen til nyt uddannelsessystem, tilbyder IBOS at være mentor i overgangsfasen. En mentorordning kan støtte den studerende, men også tilbyde undervisning til lærerne på uddannelsen, så de bliver bedre rustet til at undervise en studerende med synshandicap. Det er vores erfaring at lærerne i det ordinære uddannelsessystem ikke har erfaring i forhold til at undervise blinde og svagsynede og det derfor kan give lidt udfordringer, både i forhold til den studerende og lærerne.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89