Praktik og Job

Massører med synshandicap masserer til DHL

Når man ikke kan se, er de andre sanser ofte ekstra skarpe. Mange oplever, at de bliver bedre til at lytte og mærke og det gør dem ekstra gode til arbejdet som massør.

Praktikker

Alle får tilknyttet en af IBOS’ arbejdsmarkedskonsulenter, som hjælper med at oprette to eksterne praktikforløb og efterfølgende med at fastholde eleven i job.

Der afholdes tre praktikker i løbet af uddannelsen:

  1. En intern praktik, der varer ca. 1 måned. Eleven får mulighed for at massere forskellige mennesker indenfor IBOS’ trygge rammer. 
  2. Den første eksterne praktik varer 1-2 måneder, en dag om ugen, ca. 4 timer. Eleven kommer ud på en arbejdsplads hvor der er mulighed for at massere ukendte medarbejdere og klienter. Her vil man for første gang prøve at stå helt på egne ben uden en lærer i nærheden. Det giver mulighed for at arbejde i ukendte rammer, danne sig en kundekreds og skabe kontakter.
  3. Den anden eksterne praktik varer 1 måned, fem dage om ugen, ca. 4. timer pr. dag. Her vil eleven stå på egne ben som elev og næsten færdiguddannet massør.

I alle praktikker er der en lokal kontaktperson og en lærer fra uddannelsen og/eller arbejdsmarkedskonsulent tilknyttet. På denne måde følges der op, og der er hele tiden dialog mellem den eksterne praktiks kontaktperson og IBOS.

Hvis muligt, findes der en ekstern praktikplads i elevens nærområde og eleven har mulighed for at ønske praktiksted. Alle tidshorisonter for praktikkerne er fleksible ift. elevens behov.

RAB-certificering

Med et eksamensbevis i hånden, fra IBOS, er RAB-certificeringen en ren formalitet. Man søger skriftligt til en relevant brancheforening − og så kan man kalde sig Registreret Alternativ Behandler! En RAB-certificering er et internationalt kvalitetsstempel, som gør vejen til job meget nemmere. Nogle RAB-foreninger kræver yderligere et førstehjælpskursus svarende til 12 timer - et førstehjælpskursus, som alle studerende får her på IBOS. Vælger man at starte selvstændig klinik, kan man desuden søge om moms-fritagelse.

Karrieremuligheder

Henry Taylor har taget massøruddannelsen og er i dag selvstændig og massør hos Falck Healthcare i et fuldtidsjob på almindelige vilkår. Udover at han har fået en høj faglighed med sig fra IBOS oplever han, at han har nogle kompetencer, som hans seende kollegaer ikke har:

”Det er fantastisk. Jeg kan måske noget, som de ikke kan. Jeg kan se, hvor det gør ondt. Bare med hænderne – og ikke med øjnene”. 

Kasper Rogilds liv ændrede sig pludseligt og voldsomt en nytårsaften, da han mistede synet i en fyrværkeriulykke. Det betød, at arbejdslivet som murer var slut, og han skulle omskoles. Han vidste, det skulle være noget, hvor han kunne bruge sine hænder. Kasper har taget IBOS Massøruddannelse og i dag er han 30 år, og arbejder som massør hos Udby Kiropraktik og i Hobro. Selv om det kan virke både dyrt og tidskrævende med en omskoling, så mener Kasper, det er det hele værd:

”Det er en god investering, både menneskeligt og økonomisk. Mens jeg ventede på afklaring, blev jeg tilbudt job i et callcenter, da det ikke krævede en særlig uddannelse. Men jeg var nok stoppet efter et år, for det var bare ikke mig”.

Kontakt

Birtinna Jensen

Birtinna Jensen

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 23 15