Syn og balance på IBOS - hvad er det?

Foto af en mand, der sidder med sin mobilitystok.
Syn og balance 
– hvad er det? 
BESKRIVELSE
målgruppeFysioterapeuter, ergoterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, sagsbehandlere, optometrister, synskonsulenter, lærere, pædagoger og andet sundhedsfagligt personale der arbejder med personer med erhvervet hjerneskade og syns- og balanceproblematikker.

varighed4 timer.

tid og sted

Fredag den 15. maj 2020 klokken 12.00-16.00 på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup. 

 

formål og indhold

Formålet med kurset er at dele og drøfte vores erfaringer med assisteret synstræning, med kollegaer og samarbejdspartnere indenfor rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.
 
Udgangspunktet for synstræningen er neurooptometrisk rehabilitering (NOR) og fysioterapeutisk indsats, som så kombineres med kompenserende syns- og balancerehabiliterende strategier.


Der vil være en kort gennemgang hvad et forløb omfatter, herunder hvad der lægges vægt på ved udredningen og hovedprincipperne for hvordan undervisning struktureres.


Begge indsatsområder (neuro-optometrist og fysioterapeut) kræver en daglig egenindsats, hvilket kan være en udfordring for personer, der som følge af en hjerneskade, fx kan være udfordret på at få struktur på hverdagen, træthed og energiforvaltning, hukommelse og forståelse af instruktioner.


Det forventes at alle deltagere indgår aktivt i en drøftelse, som kan bidrage til videreudvikling af tilbuddet. 

 

efter kurset har
kursusdeltageren

Afhængig af faglig baggrund og relevant erfaring, at kunne vurdere behov for at referere til udredning og undervisningsforløb.

 

formOplæg fra fysioterapeut Karina Berner-Magnusson og neurooptometrist Karsten Haarh og evt. en workshop, hvor man prøver det selv.

deltagerantalMindst 12 deltagere, højst 30.

praktisk infoKurset er gratis. Forplejning er inkluderet.

tilmelding Tilmeld dig via linket i højremenuen senest den 1. maj 2020.

Kontakt

Karina Berner-Magnusson

Karina Berner-Magnusson

Teamleder
Tlf.: 39 45 23 51

Kontakt

Karsten Haarh

Karsten Haarh

Neurooptometrist
Tlf.: 39 45 23 87
Logo af Københavns Kommune