Motivation, træning og bevægelse

fot af en ung mand der klattrer på klattre væg
Motivation, træning
og bevægelse
BESKRIVELSE
målgruppeFagpersoner som arbejder med mennesker med synsnedsættelser.

varighed5 timer.

tid og sted

Der kommer løbende nye kurser og datoer for afholdelse her på siden.

IBOS' specialister kommer også gerne ud i landet, når det passer jer. Henvend jer til Lea Johanne Sarfelt på mailadressen AB9L@remove-this.kk.dk, hvis I er interesserede i et kursus. 

formål og indhold

Kurset har til formål at give deltagerne viden om og forståelse for betydningen af træning, bevægelse og motivation for mennesker med et synshandicap. 
Der undervises i hvordan disse elementer kan have indflydelse på det enkelte menneskes muligheder for at optimere sin bevægelse i udførelsen af ADL og orientering & mobility i dagligdagen. 

Form

Kurset tager udgangspunkt i et fagligt oplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling.

Efter kurset vil
kursusdeltageren
  • Have en større opmærksomhed på, hvilke muligheder træning og bevægelse kan give i forhold til kropsopfattelse. 
  • Have en forståelse for vigtigheden i at være aktiv i løbet af dagen i et sundhedsfremmende perspektiv samt fysisk aktivitet i et bredt perspektiv.
DeltagerantalMindst 5 deltagere, højst 10.

praktisk infoKurset er gratis. Forplejning er inkluderet.  

tilmeldingForegår her på IBOS' hjemmeside.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14