Motivation og forandring - Hvad gør det så svært?

Foto af en kvinde og en mand der sidder og taler sammen
Motivation og ForandringBESKRIVELSE
målgruppeSynsprofessionelle, der arbejder med unge og voksne med synsnedsættelse.
varighed6 timer.
tid og sted

Der kommer løbende nye kurser og datoer for afholdelse her på siden. 


IBOS' specialister kommer også gerne ud i landet, når det passer jer. Henvend jer till Anne-Sofie Lind Jensen på mailadressen F34F@remove-this.kk.dk, hvis I er interesserede i et kursus.
formål og indhold

Når vi som mennesker skal skabe forandring i vores liv, er motivation en afgørende faktor. Synsprofessionelle møder ofte borgere med synshandicap, der ønsker at skabe forandring, men har svært ved det.

Som rådgiver kan man sidde med flere gode argumenter for forandring, men det er ikke altid det frembringer motivation hos borgeren. Selvom vi (ligesom vores borgere) fornuftsmæssigt ønsker forandring, er det som regel ikke det eneste, der påvirker og guider os.

På kurset vil vi se på forskellige aspekter af motivation og adfærd. Derudover vil kurset inddrage en specifik metode, Den Motiverende Samtale.

Den Motiverende Samtale er en metode, der har fokus på at undersøge og forstærke borgerens egne argumenter for forandring frem for dem, rådgiveren sidder med. Der arbejdes bl.a. med relationen mellem borger og rådgiver, og der arbejdes med den ambivalens, som for mange er en udfordring i skabelsen af forandring. På kurset vil vi se nærmere på både ambivalens og relation samt de teknikker, Den Motiverende Samtale gør brug af.

efter kurset har
kursusdeltageren

Efter kurset vil du have en større forståelse for de processer, der er involveret i at skabe (og hindre) forandring. Du vil på baggrund af den motiverende samtale have nogle konkrete teknikker til at møde borgeren og sammen med denne forstærke motivation til forandring.

formKurset vil bestå af oplæg og øvelser.
deltagerantalMindst 12 deltagere, højst 26.
praktisk infoKurset er gratis. Forplejning er inkluderet.
tilmeldingForegår her på IBOS' hjemmeside.

Kontakt

Anne-Sofie Lind Jensen

Anne-Sofie Lind Jensen

Psykolog
Tlf.: 39 45 23 48
Mobil: 21 55 76 26