Kursus for synsprofessionelle som vil undervise i punktskrift

Kuglepen peger på skrift
Målgruppe                             

Professionelle, der arbejder med borgere med synshandicap.

Varighed4 dage.
Tid og sted

 

Der kommer løbende nye kurser og datoer for afholdelse her på siden.

IBOS' specialister kommer også gerne ud i landet, når det passer jer. Henvend jer til Tine Hansen på mailadressen AC0Q@remove-this.kk.dk, hvis I er interesserede i et kursus.
Formål og indhold

Formålet er at give kursisterne viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at varetage en faglig kvalificeret undervisning af unge og voksne borgere med nedsat syn i brugen af den danske punktskrift til læsning, skrivning og afmærkning.

 

Endvidere er formålet at gøre deltagerne i stand til at kunne give borgere med synsnedsættelse rådgivning, vejledning og en individuel afprøvning omkring deres muligheder for at kunne bruge punktskriften til kompensation for deres synsnedsættelse.

 

Indholdet er en gennemgang af punktskriftsystemets opbygning og undervisning i indlæring og brugen af punktskriften:

 

 • Punktskriftens historie.
 • En gennemgang af alfabetet, tallene og sætningstegnene.
 • Præsentation af de forskellige skriveredskaber og de elektroniske punktskriftapparater.
 • Præsentation af de elektroniske punktskriftapparater: Braille Lite, Focus, Pronto og U2.
 • Skrivning på punktskriftmaskinen, lommetavlen og elektroniske punktnotatapparater.
 • Gennemgang i brugen af afmærkningsmaterialerne til punktskrift.
 • Taktile materialer
 • Punktskriftnævnet og reglerne for den Danske punktskrift.
 • Læsning og skrivning af den forkortet punktskrift.
 • Det biologiske grundlag for læsning af punktskrift.
 • Diskriminationstest.
 • Korrekt læseteknik.
 • Føletræning.
 • Forskellige mål for brugen af punktskrift.
 • Producenterne af punktskrift.
 • Robobraille-tjenesten.
 • De forskellige undervisningsmaterialer til begyndere.
 • Didaktiske overvejelser til materialevalg, metode og pædagogik for en god undervisning af unge og voksne.
Efter kurset kan du

Foretage en afklaring af en borger vedrørende brugen af punktskrift, inkl. føletest

 

 • Rådgive og vejlede borgeren om hans muligheder for at kunne anvende punktskrift som kompensation for det manglende læsesyn.
 • Iværksætte en undervisning, der matcher borgerens potentiale for indlæring og mulighed for kompensation ved brug af punktskrift.
FormKurset veksler mellem fælles undervisning og individuelt arbejde. Det forventes, at deltagerne løser opgaver og selvtræner uden for undervisningstiden.

Underviser er Tine Hansen, kommunikationslærer, IBOS. Derudover evt. gæstelærere.
DeltagerantalMindst 7 deltagere, højst 10.
Praktisk infoDet er gratis at deltage. Forplejning er inkluderet. 
TilmeldingForegår her på IBOS' hjemmeside.

Kontakt

Tine Hansen

Tine Hansen

Lærer
Tlf.: 39 45 23 73
Logo af Københavns Kommune