Kursus for synsprofessionelle som vil undervise i punktskrift

Kuglepen peger på skrift
Målgruppe                             

Professionelle, der arbejder med borgere med synshandicap og med erfaring og interesse for punktskrift.

Varighed4 dage.

Tid og sted

Kurset består af fire kursusdage i efteråret 2020:

 • Fredag den 23. oktober
 • Fredag den 30. oktober
 • Fredag den 6. november
 • Fredag den 13. november.
Alle gange klokken 10.00-16.00. Kurset afholdes på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup.

Formål og indhold

Formålet er at give kursisterne viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at varetage en faglig kvalificeret undervisning af unge og voksne borgere med nedsat syn i brugen af den danske punktskrift til læsning, skrivning og afmærkning.

 

Endvidere er formålet at gøre deltagerne i stand til at kunne give borgere med synsnedsættelse rådgivning, vejledning og en individuel afprøvning omkring deres muligheder for at kunne bruge punktskriften til kompensation for deres synsnedsættelse.

 

Indholdet er en gennemgang af punktskriftsystemets opbygning og undervisning i indlæring og brugen af punktskriften:

 

 • Punktskriftens historie.
 • En gennemgang af alfabetet, tallene og sætningstegnene.
 • Præsentation af de forskellige skriveredskaber og de elektroniske punktskriftapparater.
 • Præsentation af de elektroniske punktskriftapparater: Braille Lite, Focus, Pronto og U2.
 • Skrivning på punktskriftmaskinen, lommetavlen og elektroniske punktnotatapparater.
 • Gennemgang i brugen af afmærkningsmaterialerne til punktskrift.
 • Taktile materialer
 • Punktskriftnævnet og reglerne for den Danske Punktskrift.
 • Læsning og skrivning af den forkortede punktskrift.
 • Det biologiske grundlag for læsning af punktskrift.
 • Diskriminationstest.
 • Korrekt læseteknik.
 • Føletræning.
 • Forskellige mål for brugen af punktskrift.
 • Producenterne af punktskrift.
 • Robobraille-tjenesten.
 • De forskellige undervisningsmaterialer til begyndere.
 • Didaktiske overvejelser til materialevalg, metode og pædagogik for en god undervisning af unge og voksne.
Efter kurset kan du

Foretage en afklaring af en borger vedrørende brugen af punktskrift, inklusive føletest

 

 • Rådgive og vejlede borgeren om muligheder for at kunne anvende punktskrift som kompensation for det manglende læsesyn.
 • Iværksætte en undervisning, der matcher borgerens potentiale for indlæring og mulighed for kompensation ved brug af punktskrift.
FormKurset veksler mellem fælles undervisning og individuelt arbejde. Det forventes, at deltagerne løser opgaver og selvtræner uden for undervisningstiden.

UndervisereTine Hansen, kommunikationslærer og Mauro Biagi, reliefmager, IBOS. Derudover evt. gæstelærere.

DeltagerantalMindst 7 deltagere, højst 10.

Praktisk infoDet er gratis at deltage. Forplejning er inkluderet. 

TilmeldingTilmeld dig via linket i højremenuen. Der er tilmeldingsfrist den 9. oktober 2020.