Assisteret synstræning - hvad er det?

Foto af en testsituation med fagpersn og borgere.
Assisteret synstræning
- hvad er det? 
BESKRIVELSE
målgruppeProfessionelle, som i deres job møder personer med synsproblematikker, som følge af erhvervet hjerneskade, blodprop, hjerneblødning eller lignende.

varighed4 timer.

tid og sted

Tirsdag 22. september 2020 klokken 12.00 til 16.00 på IBOS, Rymarksvej 1, 2900 Hellerup (NB! Erstatningsdato for den 1. april).

formål og indhold

Formålet med kurset er at dele og drøfte vores erfaringer med assisteret synstræning, med kollegaer og samarbejdspartnere indenfor rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

Udgangspunktet for synstræningen er neurooptometrisk rehabilitering (NOR), som så kombineres med kompenserende synsrehabiliterende strategier. Der vil være en kort gennemgang af hvad et NOR forløb omfatter, herunder hvad der lægges vægt på ved udredningen og hovedprincipperne for hvordan undervisning struktureres.

 

Et NOR- forløb kræver af en daglig egenindsats, hvilket kan være en udfordring for personer, der som følge af en hjerneskade, fx kan være udfordret på at få struktur på hverdagen, træthed og energiforvaltning, hukommelse og forståelse af instruktioner.

Manglende erkendelse af og indsigt i egne muligheder og begrænsninger i forhold til hverdagsaktiviteter og mobility, kan også være baggrunden for, at der er brug for assistance i synstræningsforløbet.
Gennem konkrete eksempler og på casesbasis (tre cases) præsenteres forskellige problemstillinger og assisteret synstræningsforløb, for personer med erhvervet hjerneskade. Det forventes at alle deltagere indgår aktivt i en drøftelse, som kan bidrage til videreudvikling af tilbuddet.

 

Efter kurset kan
kursusdeltageren

Afhængig af faglig baggrund og erfaring, vil man efter forløbet kunne vurdere om en person har behov for en udredning med henblik på et assisteret undervisningsforløb.

formOplæg og drøftelse i plenum.

UndervisereKarsten Haarh, neurooptometrist og Martin Hansen Lyreskov, socialpædagog, begge fra IBOS.

deltagerantalMindst 8 deltagere, max. 12.

praktisk infoDet er gratis at deltage. Forplejning er inkluderet.

tilmeldingTilmelding via linket i højremenuen senest den 8. september 2020.

Kontakt

Karsten Haarh

Karsten Haarh

Neurooptometrist
Tlf.: 39 45 23 87

Kontakt

Martin Hansen Lyreskov

Martin Hansen Lyreskov

Pædagog
Tlf.: 39 45 23 54

Tilmelding

Tilmeld dig kurset "Assisteret synstræning" via dette link.

Der er tilmeldingsfrist den 8. september 2020.

Logo af Københavns Kommune