Synsprofessionelle og fagpersoner

IBOS tilbyder en lang række korte specialiserede kurser til synsprofessionelle og fagpersoner, som arbejder med borgere med nedsat syn eller blindhed, fx i pleje-, sundheds- og undervisningssektoren og på forebyggelsescentre. 

Alle kurserne er gratis at deltage i.

Ikon Smart Home

Kursus for synsprofessionelle: Workshop om mulighederne i de digitale assistenter i højtalerne fra henholdsvis Google og Apple.
Kursusdag: Fredag den 20. september hos CSH i Aarhus.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 6. september.

Foto af mand, der går med stok i trafikken.

Kurset opkvalificerer O&M-instruktører, så de kan bruge aktiv ekkolokalisering som metode og værktøj i deres undervisning. 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af briller med forskellige filterglas

Få viden om og lær at afprøve samt vurdere behov for udredning af borgere med lysblændingsgener og lysfølsomhed.

Kursusdage: Den 24. september i Hellerup og den 24. oktober i Rønne.
Tilmeldingsfrister: Hhv. den 9. september og den 7. oktober.

Ikon - undervisning: lærer peger på tavle med et øje og øre

Gratis uddannelsesdag om døve og personer med høretab samt om blinde og personer med alvorlig synsnedsættelse.
Uddannnelsesdagen foregår tre steder:
Torsdag den 3. oktober i Fredericia.
Onsdag den 9. oktober i Hellerup.
Onsdag den 23. oktober i Herning.

Illustration af en telfon med taleboble

Lær at udnytte og vejlede andre i de indbyggede muligheder for oplæsning og forstørrelser på din Android-telefon eller -tablet.

Kursusdag: Torsdag den 5. december 2019 hos Synscentralen Vordingborg (NB! Ændret dato).
Tilmeldingsfrist: Den 21. november 2019.

Foto af en mand, der sidder med sin mobilitystok.

På kurset deler og drøfter vi erfaringer med assisteret synstræning af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

Kursusdag: 1. november 2019 i Hellerup.
Tilmeldingsfrist: Den 13. oktober 2019.

Foto af iPhone, hvor BlindSquare appen er i brug.

Lær at benytte og vejlede andre i de grundlæggende funktioner i appen BlindSquare og Apples indbyggede kort.

Kursusdag: Onsdag den 23. oktober 2019. Kurset afholdes i Herning.
Tilmeldingsfrist: Onsdag den 9. oktober 2019.

Ikon Google Home

Kursus for synsprofessionelle: En introduktion til Google Home systemet.
Kursusdag: Tirsdag den 24. september 2019 hos SCR Kommunikation i Roskilde.
Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 10. september.

Få viden om de kriser, der opstår hos den enkelte og familien, når en person rammes af synsnedsættelse eller blindhed. For synsprofessionelle med kendskab til kriseteori.

Kursusdage: Den 28.-29. oktober 2019 i Hellerup.
Tilmeldingsfrist: Den 7. oktober 2019.

Kursus for synsprofessionelle. Giver deltagerne viden om øjensygdomme og optik som basisviden, for at kunne tilrettelægge rehabiliteringsindsatser for personer med synsnedsættelse eller blindhed.

Kursusdage: Fra onsdag den 18. marts til fredag den 20. marts 2020.
Tilmeldingsfrist: 26. februar 2020.

Foto af et tastatur med store bogstaver

Lær at bruge tilgængelighedsfunktioner i Windows 10.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Kursus for synsprofessionelle med viden om øjensygdomme og optik i at vejlede og rådgive om lyssætning til personer med nedsat syn.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto fra Colourbox af to applewatches med grøn baggrund

Kom og bliv præsenteret for og klogere på Apple Watch.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af en testsituation med borgere med erhvervet hjerneskade.

Få viden, indsigt og mulighed for at drøfte IBOS' erfaringer med assisteret synstræning af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af skrevne tal på papir (colourbox)

Kursus for synsprofessionelle: Få en introduktion til LaTEX, som er et sprog til at arbejde med matematik for mennesker med blindhed.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af ung mand der klattrer

Få viden, indblik i og forståelse for betydningen af træning, bevægelse og motivation for mennesker med et synshandicap.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

finger på punkt

Få fokus på og praktisk kendskab til punktskrift og dens brug i undervisningen.  

Kurset afholdes igen i 2020.

Foto af hænder på et stykke papir med ikoner som bruges til synsundersøgelse.

Lær at analysere konkrete problemstillinger og lægge kompenserende strategier i samarbejde med borgere. Det er gratis at deltage.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af hjælpemiddeludstillingen på IBOS

Kom til temaarrangement, hvor du kan prøve hjælpemidler og få instruktion og rådgivning af IBOS' eksperter.

Næste temarrangement: Der er lige nu ingen planlagte arrangementer.

Foto af iPad med stor tekst.

Lær at kunne udnytte de taletilgængelighedsmuligheder, der er i Apples IOS.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af indstillinger til VoiceOver på en iPhone

Lær at kunne udnytte de taletilgængelighedsmuligheder, der er i Apples IOS.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Billede af et par høretelefoner.

Har du brugt VoiceOver enten som daglig bruger eller i din undervisning, har du her mulighed for at få afprøvet nogle af de funktioner, der kan gøre brugen af din iPhone eller iPad mere effektiv.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af hallen på IBOS

Styrk samarbejdet med borgere om kompenserende strategier gennem at forstå de komplicerede sammenhænge mellem det øjet ser og det, hjernen forstår.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af hovedbårne hjælpemidler der ligger på et bord

Få indblik, faglig sparring og afprøvet Jordy 2, OrCam, eSight og kikkertbrille.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

FOto af en kvinder der åbner døren og holder sin mobilitystok

Kursus om synsproblematikker i rehabiliteringen af borgere med erhvervet hjerneskade.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af borger der træner scanningsteknikker ved hemianopsi

Få viden, kendskab og indføring i hvad hemianopsi er, hvilke teknikker der støtter, og hvordan det griber ind i borgerens hverdag.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af to unge, der samarbejder i undervisning på IBOS.

Psykolog Anne-Sofie Lind Jensen afholder en netværksdag om tematikken sociale kompetencer.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

mobility i trafikken ved aftentid

Bliv opdateret i teori og praksis inden for O&M i trafikken. Fokus er på instruktørrollen og fordybelse i teknikker og metoder inden for O&M i trafikken.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

foto hånd på sten

Kursus om sanser og deres indflydelse på hverdagsaktiviteter, når man har et synshandicap

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af høtaler med flammer ud af

Få indblik i og mulighed for at afprøve NVDA skærmlæseren med hjemmesider, officepakken, Excel-regneark m.m

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af en kvinde og en mand der sidder og taler og smiler

Få specifikke metoder til at arbejde med motivation, forandring og adfærd hos borgere med nedsat syn. 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Illustration af en der læser bog med store briller

Bliv præsenteret for og lær mulighederne for at læse bøger fra NOTA ved at streame eller downloade i formaterne MP3, Daisy og e-bog

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

To der går sammen

Lær at analysere konkrete problemstillinger og finde handlestrategier til borgere med synshandicap.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af mandehænder, der læser punktskrift

Få viden og færdigheder, der giver dig en forståelse for punktskriftens betydning og placering sammen med de digitale hjælpemidler og øvrige muligheder på kommunikationsområdet. 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

finger på punkt

Få viden, der gør dig i stand til at varetage en faglig kvalificeret undervisning i brugen af den danske punktskrift til læsning, skrivning og afmærkning.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Bliv opdateret i teori og praksis inden for O&M med barnevogn, kørestol, rollator og albuestok. Fokus er på instruktørrollen.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Unge, der sidder på græsset og nyder det skønne vejr.

Få viden om, hvordan du som fagperson kan hjælpe og støtte børn og unge i at forstå og håndtere deres egen og andres seksualitet.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Foto af mand, der går med stok i trafikken.

Hvad er en synsnedsættelse?

Kurset giver dig viden om, hvad det vil sige at have en synsnedsættelse og hvilke muligheder, der er for at kompensere for synsnedsættelsen. 

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Foto af JAWS-bruger

Bliv introduceret til skærmoplæseren JAWS.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14
Logo af Københavns Kommune