Synsprofessionelle og fagpersoner

IBOS tilbyder en lang række korte specialiserede kurser til synsprofessionelle og fagpersoner, som arbejder med borgere med nedsat syn eller blindhed, fx i pleje-, sundheds- og undervisningssektoren og på forebyggelsescentre. 

Alle kurserne er gratis at deltage i.

Foto af mentor og elev

Bliv rustet til at være praksismentor i ADL, hvis du er uddannet ADL-instruktør.

Kursusdag: Onsdag den 12. august 2020 klokken 10.00-16.00 på IBOS.
Tilmeldingsfrist: 2. august 2020.

Apparat til undersøgelse af øjne

Kursus for synsprofessionelle, der ønsker at blive klogere på specialet neurooptometri.

Kursusdag: Tirsdag den 25. august 2020 klokken 12.00 til 16.00.
Tilmeldingsfrist: Den 11. august 2020.

Foto af filterglas briller

Få viden omkring lysfølsomhed, blændingsgener, filterglas og, afhængig af faglig baggrund og relevant erfaring, praktiske forudsætninger for at kunne referere til afprøvning af filterglas.

Kursusdag: 1. september 2020 klokken 9.30 til cirka 11.00.
Tilmeldingsfrist: Den 21. august 2020.

Ikon - undervisning: lærer peger på tavle med et øje og øre

Gratis uddannelsesdag for medarbejdere i jobcentre, a-kasser og fagforeninger.

Uddannelsesdagen afholdes hhv. den 2. september i Hedensted, den 3. september i Aalborg, den 16. september i Hellerup og den 17. september i Ringsted.

Foto af en med mobilitystok på vej ned af trappen

IBOS afholder kursus for synsprofessionelle, der ønsker viden om håndtering af eventuel angst hos mennesker, der har mistet synet. Bliv derudover også klogere på at optimere læringsvilkår i undervisnings- og rådgivningssituationer.

Kursusdag: Torsdag den 17. september 2020.
Tilmeldingsfrist: Den 3. september 2020.

Foto af en testsituation med borgere med erhvervet hjerneskade.

Få viden, indsigt og mulighed for at drøfte IBOS' erfaringer med assisteret synstræning af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

Kursusdag: Tirsdag den 22. september 2020 klokken 12.00-16.00.
Tilmeldingsfrist: 8. september 2020.

Foto af briller med forskellige filterglas

Få viden om og lær at afprøve samt vurdere behov for udredning af borgere med lysblændingsgener og lysfølsomhed.

Kursusdag: Tirsdag den 27. oktober 2020 klokken 12.00-16.00.
Tilmeldingsfrist: Den 13. oktober 2020.

Foto af en oprakt hånd

Kursus for professionelle, hvor der fokuseres på de psykologiske udfordringer, der kan opstå i dialog og samarbejde med borgere med synsnedsættelse.

Kursusdage: Onsdag den 11. og torsdag den 12. november 2020.
Tilmeldingsfrist: Den 28. oktober 2020. 

Foto af mand, der går med stok i trafikken.

Kurset opkvalificerer O&M-instruktører, så de kan bruge aktiv ekkolokalisering som metode og værktøj i undervisningen. 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto fra Colourbox af to applewatches med grøn baggrund

Bliv præsenteret for Apple Watch og bliv klogere på mulighederne i Apple Watch.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Kursus for synsprofessionelle med viden om øjensygdomme og optik i at vejlede og rådgive om lyssætning til personer med nedsat syn.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af hovedbårne hjælpemidler der ligger på et bord

Få indblik, faglig sparring og afprøvet Jordy 2, Acesight, OrCam, eSight, Irisvision og kikkertbrille.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af mentor og elev

Bliv rustet til at være praksismentor, hvis du er uddannet ADL- eller O&M-instruktør.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af iPhone, hvor BlindSquare appen er i brug.

Lær at benytte og vejlede andre i de grundlæggende funktioner i appen BlindSquare og Apples indbyggede kort.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af mandehænder, der læser punktskrift

Få viden og færdigheder, der giver dig en forståelse for punktskriftens betydning og placering sammen med de digitale hjælpemidler og øvrige muligheder på kommunikationsområdet. 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af mand, der går med stok i trafikken.

Kurset giver dig viden om, hvad det vil sige at have en synsnedsættelse og hvilke muligheder, der er for at kompensere for synsnedsættelsen. 

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Ikon Google Home

Bliv introduceret til Google Home systemet. Hvad kan det? Hvad kan det ikke? Og hvordan er det med tilgængeligheden?

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af JAWS-bruger

Bliv introduceret til skærmoplæseren JAWS.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Få viden om de kriser, der opstår hos den enkelte og familien, når en person rammes af synsnedsættelse eller blindhed. For synsprofessionelle med kendskab til kriseteori.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

finger på punkt

Få viden, der gør dig i stand til at varetage en faglig kvalificeret undervisning i brugen af den danske punktskrift til læsning, skrivning og afmærkning.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Illustration af en der læser bog med store briller

Bliv præsenteret for og lær mulighederne for at læse bøger fra NOTA ved at streame eller downloade i formaterne MP3, Daisy og e-bog

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af skrevne tal på papir (colourbox)

Kursus for synsprofessionelle: Få en introduktion til LaTEX, som er et sprog til at arbejde med matematik for mennesker med blindhed.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af borger der træner scanningsteknikker ved hemianopsi

Få viden, kendskab og indføring i hvad hemianopsi er, hvilke teknikker der støtter, og hvordan det griber ind i borgerens hverdag.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af en kvinde og en mand der sidder og taler og smiler

Få specifikke metoder til at arbejde med motivation, forandring og adfærd hos borgere med nedsat syn. 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af ung mand der klattrer

Få viden, indblik i og forståelse for betydningen af træning, bevægelse og motivation for mennesker med et synshandicap.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Foto af to unge, der samarbejder i undervisning på IBOS.

To af IBOS' psykologer afholder netværksdag for synsprofessionelle om tematikken sociale kompetencer.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af hallen på IBOS

Styrk samarbejdet med borgere om kompenserende strategier gennem at forstå de komplicerede sammenhænge mellem det øjet ser og det, hjernen forstår.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af høtaler med flammer ud af

Få indblik i og mulighed for at afprøve NVDA skærmlæseren med hjemmesider, officepakken, Excel-regneark m.m

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Kursus for synsprofessionelle. Giver deltagerne viden om øjensygdomme og optik som basisviden, for at kunne tilrettelægge rehabiliteringsindsatser for personer med synsnedsættelse eller blindhed.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Bliv opdateret i teori og praksis inden for O&M med barnevogn, kørestol, rollator og albuestok. Fokus er på instruktørrollen.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

mobility i trafikken ved aftentid

Bliv opdateret i teori og praksis inden for O&M i trafikken. Fokus er på instruktørrollen og fordybelse i teknikker og metoder inden for O&M i trafikken.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

finger på punkt

Få fokus på og praktisk kendskab til punktskrift og dens brug i undervisningen.  

Kurset afholdes igen i 2020.

foto hånd på sten

Kursus om sanser og deres indflydelse på hverdagsaktiviteter, når man har et synshandicap

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Unge, der sidder på græsset og nyder det skønne vejr.

Få viden om, hvordan du som fagperson kan hjælpe og støtte børn og unge i at forstå og håndtere deres egen og andres seksualitet.

Kontakt os for at høre mulighederne for et kursus.

Ikon Smart Home

Kursus for synsprofessionelle: Workshop om mulighederne i de digitale assistenter i højtalerne fra henholdsvis Google og Apple.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

To der går sammen

Lær at analysere konkrete problemstillinger og finde handlestrategier til borgere med synshandicap.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af en mand, der sidder med sin mobilitystok.

På kurset deler og drøfter vi erfaringer med assisteret synstræning af personer med erhvervet hjerneskade og synsproblematikker.

 

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

 

 

Foto af hænder på et stykke papir med ikoner som bruges til synsundersøgelse.

Lær at analysere konkrete problemstillinger og lægge kompenserende strategier i samarbejde med borgere. Det er gratis at deltage.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

FOto af en kvinder der åbner døren og holder sin mobilitystok

Kursus om synsproblematikker i rehabiliteringen af borgere med erhvervet hjerneskade.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af hjælpemiddeludstillingen på IBOS

Kom til temaarrangement, hvor du kan prøve hjælpemidler og få instruktion og rådgivning af IBOS' eksperter.

Næste temarrangement: Der er lige nu ingen planlagte arrangementer.

Foto af mobilitystokken I-cane

Kom til temadag i brug af I-Cane. 
Bliv klogere på I-Canes funktioner og brug i praksis.

Kurset vil blive slået op på ny, så snart det er muligt. Derudover er det muligt at kontakte os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af et tastatur med store bogstaver

Lær at bruge tilgængelighedsfunktioner i Windows 10.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Illustration af en telfon med taleboble

Lær at udnytte og vejlede andre i de indbyggede muligheder for oplæsning og forstørrelser på din Android-telefon eller -tablet.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af iPad med stor tekst.

Lær at kunne udnytte de taletilgængelighedsmuligheder, der er i Apples IOS.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto fra handicappens hus

Webinar for synsprofessionelle: Bliv klogere på begreberne universelt design, tilgængelighed og brugbarhed.

Kontakt os for at høre om muligheden for et webinar.

Billede af et par høretelefoner.

Har du benyttet VoiceOver, som bruger eller som underviser, er her mulighed for at få afprøvet nogle af de funktioner, der kan gøre din brug af iPhone eller iPad mere effektiv.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Mand taster på iPhone

Lær at betjene iPhone/iPad uden brug af synet ved hjælp af de taletilgængelighedsfunktioner og fingerbevægelser, der findes i Apples styresystem iOS.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Foto af indstillinger til VoiceOver på en iPhone

Lær at kunne udnytte de taletilgængelighedsmuligheder, der er i Apples IOS.

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Pige sidder ved bærbar PC

Afprøv Windows Oplæser som skærmlæser. Hvordan benyttes Windows Oplæser og hvilke fordele og ulemper er der?

Kontakt os for at høre om muligheden for et kursus.

Kontakt

Lea Johanne Sarfelt

Lea Johanne Sarfelt

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 23 14

Kontakt

Annemarie Haack Enevoldsen

Annemarie Haack Enevoldsen

Kursus- og Konferencekoordinator
Tlf.: 39 45 23 13
Mobil: 40 91 26 19
Logo af Københavns Kommune