Kursus i brugen af JAWS

Undervisning på en PC
Brug af jawsBeskrivelse
IntroduktionKursus i brugen af PC med Windows 7 og Office 2010 med det synskompenserende skærmlæserprogram JAWS.
målgruppe
Kurset henvender sig til borgere med et synshandikap, som ikke kan se informationer på en skærm. Det forudsættes, at man kan bruge 10-fingersystemet.    
normeret varighed

24 timers eneundervisning, fordelt på 16 gange af 1½ times varighed

LOvgivningLov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32
Lov om Social Service § 85
Lov om Specialundervisning af Voksne § 1
indhold

Kurset giver borgeren færdigheder i at anvende JAWS på en PC som synskompenserende hjælpemiddel ved læsning, skrivning, kommunikation, informationssøgning, scanning og udskrivning af tekst.

 

Undervisning af de grundlæggende funktioner i:

  • Skærmlæserprogrammet Jaws
  • Styresystemet Windows 7
  • Word 2010
  • Outlook 2010
  • Internet Explorer
  • OCR-programmet Omnipage 
  • Evt. udarbejdelse af ansøgning af synskompenserende IT-udstyr
Pris17.160 kr. (24 timers eneundervisning - fordelt på 16 gange af 1.5 time)

Kontakt

Tine Hansen

Tine Hansen

Lærer
Tlf.: 39 45 23 73