MENTORPORTRÆT JOHN

”Jeg er simpelthen opdraget med, at selvfølgelig skulle jeg have et arbejde ligesom alle andre (..) det har jeg faktisk aldrig sat spørgsmålstegn ved.”


Jeg er 48 år gammel og uddannet i statskundskab, Cand.scient.pol. Ud over mit fuldtidsarbejde er jeg meget aktiv i forskellige foreningssammenhænge. Jeg er født svagsynet og blev helt blind som 9-årig.

 

UDDANNELSE

Studiestarten var en stor udfordring, fordi jeg flyttede til en anden by, så både studiet og alt andet i omgivelserne var nyt. 

Jeg lagde det meste af mit sociale liv i frivilligt organisationsarbejde og min musik frem for på studiet. I et år havde jeg desuden en voluntørstilling på deltid i en offentlig organisation som studiejob.

 

VEJEN TIL DET FØRSTE JOB

Jeg fik mit første job gennem mit netværk i frivilligt organisationsarbejde og har siden skiftet stilling flere gange ved sammenlægninger af organisationer eller via netværk. 

I første omgang blev jeg ansat i arbejdsprøvning og senere i et job med offentligt løntilskud og dernæst i en almindelig fuldmægtigstilling i det offentlige. 

Når jeg sender jobansøgninger, vedlægger jeg et bilag på en side, hvor jeg skriver om mit synshandicap. I bilaget forklarer jeg, at jeg er vant til ikke at kunne se, og fortæller hvordan jeg gør forskellige ting samt at hjælpemidler ikke er en udgift for virksomheden. Så behøver jeg ikke bruge plads på det i selve ansøgningen, men arbejdsgiveren kan stadig få stillet sin nysgerrighed.

 

MIT JOB I DAG

Jeg arbejder som udviklingskonsulent på en uddannelsesinstitution. Sammen med mine kolleger udvikler og igangsætter jeg projekter om f.eks. organisatorisk eller pædagogisk udvikling, der både tilgodeser skolens, kundernes behov og den nyeste lovgivning. 

Mine konkrete opgaver er at beskrive nye projekter og styre deres afvikling ved bl.a. at deltage i arbejdsgruppemøder og arrangere seminarer på skolen eller andre steder. Jeg rejser derfor også en del rundt omkring i landet. 

Derudover skriver jeg rapportering fra projekterne og har ansvar for statistik og anden rapportering til skolens årsberetning. Mine opgaver og mit arbejdsliv er varieret, og som konsulent skal jeg også holde mig orienteret i dagspressen og ny faglig litteratur. 

Mit arbejdsliv har udviklet sig i retning af mere ledelses – og udviklingsarbejde, hvor der er stor vægt på fagligt samarbejde, og det trives jeg med. 

Min styrke i forhold til de job, jeg har haft, er, at jeg er et engageret menneske og tænker langsigtet. Jeg er god til at få styr på store informationsmængder og til at bryde store problemstillinger ned og planlægge projekter, så tingene hænger sammen. 

Jeg klarer mit daglige arbejde på lige fod med mine seende kolleger ved hjælp af scanner og talesyntese på min computer, ligesom jeg skriver punktskrift og har min egen punktprinter. Min personlige assistent læser bl.a. korrektur på det, jeg sender ud af huset, og sætter tabeller op for mig.