MENTORPORTRÆT HELLE

”Mit arbejde giver mig personlig udfordring, og det giver mig en identitet. Jeg har det jo godt med at gå på arbejde hver dag og møde mennesker (..) og arbejde med noget jeg godt kan lide og bruge den uddannelse, jeg har fået.”


Jeg er 46 år og uddannet jurist. Jeg har været synshandicappet siden barndommen og er i dag næsten blind. Jeg har også et bevægelses-handicap. I min fritid er jeg aktiv i frivillige organisationer.

 

UDDANNELSE

Jeg tænker på min studietid som en ’dans på roser’, fordi jeg selv kunne tilrettelægge min tid. Det var dog svært at ’sælge mig selv’ og skabe sociale netværk, så jeg selv kunne vælge, hvem jeg ville lave gruppearbejde med.

 

UNDGÅ SPILDTID

Jeg havde flere sygeperioder under studierne og brugte tiden til at læse op på pensum, så jeg ikke kom for langt bagud i studierne. Når jeg fokuserede min energi på studierne, var det også lidt lettere at komme ovenpå.

 

VALG AF UNIVERSITETET

Jeg valgte blandt andet universitet efter dets handicapvenlige politik, og ved siden af studierne startede jeg selv en handicappolitisk forening for unge med det samme bevægelseshandicap som mig. 

 

DET FØRSTE JOB

Efter studiet ville jeg gerne i arbejdsprøvning. Andre synshandicappede i mit netværk havde svært ved at få job, og jeg havde behov for at afprøve mine evner på en arbejdsplads. Det lykkedes via netværk i en frivillig organisation at få arbejdsprøvning i en statslig virksomhed.

Jeg brugte tiden til at bevise, at jeg duede, så det var en meget hård tid - som en eksamen på 10 måneder! Jeg blev ved med at bede om opgaver, og nogle var langt sværere, end jeg egentlig kunne klare. Jeg klarede dem alligevel, selvom mange aftener blev taget i brug.

Bagefter blev jeg ansat i et 6 måneders vikariat på ordinære vilkår. Vikariatet blev forlænget 3 måneder, og efterfølgende blev jeg fastansat.

 

MIT JOB I DAG

Jeg arbejder stadig som jurist i den samme virksomhed. Min hovedopgave er at rådgive 20-25 tilsynsførende i et bredt fagområde. Helt konkret giver jeg juridisk rådgivning til de tilsynsførende, som arbejder ’ude i marken’.

Jeg er også med til retssager. Jeg samler og analyserer bevismaterialet, der ofte er billedmateriale. Når politiets anklagere fører sagen i retten, er jeg med som juridisk ekspert og følger altså sagerne fra start til slut.

Til daglig er jeg i kontakt med mange mennesker og pga. retsmøderne rejser jeg også jævnligt til nærliggende byer.

Jeg har en PC med talesyntese, BrailleLite, CCTV og personlig assistance 20 timer om ugen. IT systemet kører ikke med talesyntesen, så assistenten må trække dokumenter ud samt journalisere dem for mig. Derudover læser hun korrektur på tekster ud af huset.

Fordi billeder bruges som bevismateriale, bruger jeg jævnligt mine kolleger til sparring for at sikre, at de bliver tolket korrekt. Ellers føler jeg, at jeg fungerer på lige fod med kollegerne.