modul 4: O&M - Orientering og Mobility. At kunne færdes i det fysiske miljø med synsnedsættelse eller blindhed

Kvinde med mobilitystok orienterer sig ved en dør.
Orientering og Mobility (O&M) Beskrivelse

introduktionModulet udbydes under Pædagogisk Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering. Modulet udbydes i et samarbejde mellem IBOS og UC Syddanmark.
Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til synsprofessionelle. 

 

Det anbefales, at den studerende har bestået de to synsmoduler under den Pædagogiske Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering: Modul 1: Synsnedsættelse eller blindhed - udredning og modul 2: Synsnedsættelse eller blindhed - læring, rehabilitering og udvikling eller tilsvarende, hvor den studerende har tilegnet sig en grundlæggende viden om udredning og rehabilitering af borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

Varighed

20 dage og op til 120 timer fordelt på seminarer af op til 5 dages varighed. Der må påregnes selvstudium, øvelsespraksis i eget lokalområde, forskellige opgaver og eksamen udover de 20 dages undervisning. Modulet er på 10 ECTS point svarende til 1/6 årsværk eller 275-280 studietimer, for uddybning af fordeling af timerne se studieaktivitetsmodellen i højremenuen.

Formål & Indhold

PD modulet giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om orientering og mobility (O&M), som er det at kunne orientere sig og færdes indendørs og udendørs, når man har et synshandicap.


Den studerende vil blandt andet efter endt uddannelse kunne udrede, rådgive, undervise, analysere og vurdere behov for personer med synshandicap.

Læs mere om læringsmål UC Syddanmarks hjemmeside, se link under tilmelding.
bemærk

Bemærk at den studerende og dennes arbejdsplads selv afholder udgiften, og har ansvar for at etablere kontakt til en praksismentor i forhold til gennemførelsen af obligatoriske hjemmeøvelser som led i uddannelsen.

 

Kontakt

Gitte Thranum Haldbæk

Gitte Thranum Haldbæk

Koordinator og underviser
Tlf.: 39 45 25 77

Læs mere om uddannelsen...

Download studieaktivitetsmodellen her

Tilmelding

Tilmelding sker via UC Syddanmarks hjemmeside tryk på link til tilmelding nedenfor. 

Tilmelding PD-Modul 4