Modul 5:Erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse, unge og voksne

Foto af mand i IBOS festsal
PD-modul i erhvervet hjerneskade                     beskrivelse
introduktionModulet udbydes under Pædagogisk Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering. Modulet udbydes i et samarbejde mellem IBOS og UC Syddanmark.
målgruppe

Uddannelsen henvender sig til synsprofessionelle.

Det anbefales, at den studerende har bestået de to synsmoduler under den Pædagogiske Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering: Modul 1: Synsnedsættelse eller blindhed - udredning og modul 2: Synsnedsættelse eller blindhed - læring, rehabilitering og udvikling eller tilsvarende, hvor den studerende har tilegnet sig en grundlæggende viden om udredning og rehabilitering af borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

varighedTre undervisningsseminarer á 3-4 dages varighed.
Formål & IndholdModulet giver den studerende viden om hjernens udvikling, opbygning og funktion og de kognitive dysfunktioner, der opstår som følge af en erhvervet hjerneskade, herunder særligt med fokus på synsvanskeligheder. Med afsæt heri fokuserer modulet på den efterfølgende rehabilitering, hvor den studerende vil få viden om forskellige undersøgelsesmetoder, tests, og observationer med henblik på at kunne foretage en professionel, kvalificeret og differentieret neuropædagogisk indsats.

Læs mere om læringsmål UC Syddanmarks hjemmeside, se link under tilmelding.
BemærkModulet forventes opstartet fra august 2021.

Kontakt

Rikke Hellberg Pedersen

Rikke Hellberg Pedersen

Læsekonsulent
Tlf.: 39 45 23 60

Tilmelding

Tilmelding sker via UC Syddanmarks hjemmeside tryk på link til tilmelding nedenfor. 

Tilmelding til PD-modul 5