Modul 3: ADL - Almindelig Daglig Levevis. At kunne klare sig i hverdagslivet med synsnedsættelse eller blindhed.

Foto af ung mand, der indstiller æggeur i stor størrelse
Almindelig  DAGLIG LEVEVISBeskrivelse
INTRODUKTIONModulet udbydes under Pædagogisk Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering. Modulet udbydes i et samarbejde mellem IBOS og UC Syddanmark.
MålgruppeUddannelsen henvender sig til synsprofessionelle.

Det anbefales, at den studerende har bestået de to synsmoduler under den Pædagogiske Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering: Modul 1: Synsnedsættelse eller blindhed - udredning og modul 2: Synsnedsættelse eller blindhed - læring, rehabilitering og udvikling eller tilsvarende, hvor den studerende har tilegnet sig en grundlæggende viden om udredning og rehabilitering af borgere med synsnedsættelse eller blindhed.
Varighed11 dage og op til 75 lektioner fordelt på seminarer af op til 5 dages varighed. Der skal påregnes selvstudium, øvelsespraksis i eget lokalområde, forskellige opgaver og eksamen udover de 13 dages undervisning. Modulet er på 10 ECTS point svarende til 1/6 årsværk eller 275-280 studietimer, for uddybning af fordeling af timerne se studieaktivitetsmodellen i højremenuen.
Formål & Indhold

PD modulet giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om ADL, som står for at kunne klare sig i hverdagslivet med en synsnedsættelse eller blindhed. 

 

Modulet giver efter endt uddannelse den studerende kompetencer i at kunne udrede, analysere, rådgive, vejlede og undervise personer med synshandicap i ADL.

Læs mere om læringsmål UC Syddanmarks hjemmeside, se link under tilmelding.
BemærkBemærk at den studerende og dennes arbejdsplads selv afholder udgiften, og har ansvar for at etablere kontakt til en praksismentor i forhold til gennemførelsen af obligatoriske hjemmeøvelser som led i uddannelsen.

Kontakt

Gitte Thranum Haldbæk

Gitte Thranum Haldbæk

Koordinator og underviser
Tlf.: 39 45 25 77

Læs mere om uddannelsen...

Download studieaktivitetsmodellen her

Tilmelding

Tilmelding sker via UC Syddanmarks hjemmeside tryk på link til tilmelding nedenfor. 

Tilmelding PD-Modul 3