Pædagogisk Diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering

IBOS udbyder i samarbejde med UC Syddanmark sin egen retning indenfor den pædagogiske diplomuddannelse, der hedder synspædagogik og syns(re)habilitering. Vi udbyder 5 retningsspecifikke moduler, under den pædagogiske diplomuddannelse i synspædagogik og syns(re)habilitering.

Alle moduler er valgfrie moduler a' 10 ECTS-point. Disse fem moduler er målrettet synspædagogik og syns(re)habilitering for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. Den fulde PD i synspædagogik og syns(re)habilitering forudsætter to obligatoriske moduler samt to-tre retningsspecifikke moduler (du kan også vælge at tage ét valgfrit modul på 2x5 eller 10 ECTS-point) og et afgangsprojekt. De obligatoriske moduler udbydes af alle UC centre i Danmark. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til uddannelsen.

Du kan se studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse ved at trykke på linket i højremenuen. Fra side 80 og frem kan du læse om PD i Synspædagogik og syns(re)habilitering.

Nedenfor kan du læse mere om de fem retningsspecifikke PD moduler, som udbydes til nuværende og kommende synsprofessionelle.

Modul 1: Giver den studerende teoretisk og praktisk viden om udredning af børn, unge og voksne med synsnedsættelse eller blindhed.

Foto af ung mand der læser på iPad

Modul 2: Giver den studerende teoretisk og praktisk viden om rehabilitering af borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

Foto af ung mand der indstiller et æggeur i stor størrelse

Modul 3: Giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om ADL, som er det at kunne klare sig i hverdagslivet med en synsnedsættelse eller blindhed.

Foto af en kvinde med mobilitystok, der orienterer sig ved en dør.

Modul 4: Giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om O&M, som er det at kunne færdes i det fysiske miljø med synsnedsættelse eller blindhed. 

Foto af mand i IBOS festsal

Modul 5: Giver den studerende teoretisk, praktisk og faglig viden om erhvervet hjerneskade og synsnedsættelse.

Kontakt

Nanna Frørup Mikkelsen

Nanna Frørup Mikkelsen

Ergoterapeut
Tlf.: 39 45 23 85

Kontakt

Rikke Hellberg Pedersen

Rikke Hellberg Pedersen

Læsekonsulent
Tlf.: 39 45 23 60