Dansk som andetsprog

Foto fra synsprogkultur undervisning
dansk som andetsprog Beskrivelse
IntroduktionUndervisning i dansk som andetsprog for borgere med synsnedsættelse eller blindhed.
MålgruppePersoner over 18 år med nedsat syn eller blindhed og andet modersmål end dansk, som har behov for at lære dansk med henblik på at blive integreret i det danske samfund - herunder komme i beskæftigelse eller uddannelse.
normeret VarighedTilrettelægges individuelt.

rammeLovgivning
Faget tilbydes som enkeltfag. Det kan ligeledes indgå som en del af et sammensat rehabiliteringsforløb for personer med synsnedsættelse eller blindhed.

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.
Indhold

Danskundervisningen tilrettelægges under særlig hensyntagen til synsnedsættelsen.
Der lægges i undervisningen vægt på samtale- og lytteøvelser. Ved læsning og skrivning anvendes relevante kompenserende hjælpemidler i form af computer med forstørrelse eller talesyntese, smartphone/tablet, punktskrift mm.

 

Undervisningen kan foregå som eneundervisning eller på mindre hold.

 

Der er mulighed for at aflægge prøve i dansk 1, 2 eller 3 i samarbejde med VSK (Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter).

Kontakt

Tina Olsen

Tina Olsen

Socialfaglig konsulent
Tlf.: 39 45 23 3 2