Synsfaglig arbejdsmarkedsmentor

Foto af en underviser og kursist på IBOS
sYNSFAGLIG ARBEJDSMARKEDS-MENTORBeskrivelse
IntroduktionFå støtte fra en mentor til en helhedsorienteret indsats, der skal nå frem til at borgeren, sammen med mentoren, finder en vedvarende plads på arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse.
MålgruppeAktivitetsparate og jobparate personer med nedsat syn eller blindhed, der er på dagpenge, ledighedsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp. Borgere der har brug for beskæftigelses- eller uddannelsesafklaring og som er motiveret for at samarbejde om de indgåede aftaler.
Normeret varighedIndividuelt, varierer.
lovgivningLov om Aktiv Beskæftigelsesindsats 31 b
indhold

 

Når et menneske har et nedsat syn kan IBOS være den livline, der får arbejdslivet til at fungere. Man kan få hjælp allerede i en arbejdsforberedende fase, under virksomhedspraktik og i samarbejdet med jobcenter, arbejdsgiver og andre fagpersoner.

Når den rette sammensætning af arbejdets indhold, medarbejderens funktionsevne og kompenserende ordninger og hjælpeforanstaltninger er i orden, ophæves handicap og arbejdet udføres på lige fod med andre.

Den synsfaglige arbejdsmarkedsmentor hjælper alle parter i en jobsituation med en håndholdt, individuel støtte kombineret med synsfaglig specialviden.

 

IBOS tilbyder derfor individuelle forløb med en personlig arbejdsmarkeds-mentor. Forløbet afspejler den enkeltes behov og er en job- eller uddannelsesrettet indsats i hele processen fra afklaring og praktik til man er i job eller uddannelse, eller der træffes en anden konklusion i samråd med jobcenter/koordinerende sagsbehandler.

Omdrejningspunktet er en individuel handleplan, som opdateres efter behov. Forløbet udreder den lediges synsproblematik og behov for evt. kompenserende hjælpemidler og undersøger den lediges faglige og personlige ressourcer. Virksomhedspraktik bruges til at afklare, hvilke jobfunktioner eller studievalg man kan klare.


Forløbet med en synsfaglig arbejdsmarkedsmentor kan indeholde:

 

  • Samtaler med borger, aftale med kommune og handleplan.
  • Koordinering og støtte i samarbejdet mellem det offentlige, synsprofessionelle, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver.
  • Udredning af borgerens synsproblematik, behov for synskompenserende arbejdsredskaber og andre handicapkompenserende ordninger. (Indgår i Instituttets gratis VISO-rådgivning).
  • Identifikation af indsatsområder ift arbejdsmarkeds- og uddannelseskrav og anbefalinger til, hvad der kan bringe den ledige tættere på at mestre disse.
  • Udarbejdelse af realistisk jobprofil og CV eller uddannelsesvalg.
  • Opsøgende kontakt til mulige praktikpladser, definition af praktikindhold, aftale om skåne- hensyn og forventninger.
  • Opfølgende kontakt under praktik.

 

 

Kontakt

Kim Bolby

Kim Bolby

Arbejdsmarkedskonsulent
Tlf.: 39 45 25 74

Kontakt

Maj Bak Nielsen

Maj Bak Nielsen

Arbejdsmarkedskonsulent
Tlf.: 39 45 23 05