Synsfaglig afklaring af arbejdsevne

Foto af et mødebord, med papirer på bordet
afklaring af arbejdsevneBeskrivelse
Introduktion Synsfaglig ekspertise, individuel støtte og professionel koordinering
af hele eller dele af et forløb med vurdering af en persons arbejdsevne.
mÅLGRUPPE

Aktivitetsparate og jobparate voksne med nedsat syn eller blindhed. Det er en forudsætning at borger har eller kan udvikle en motivation for at komme i beskæftigelse.

nORMERET VARIGHEDIndividuelt, varierer.
LOVGIVNINGLov om Aktiv Beskæftigelsesindsats § 32, 42, 68a
Lov om Kompensation til Handicappede i Erhverv
INDHOLD

Synsfaglig viden, optimal synskompensering og en personlig koordinering, så både borger, kommune, synsprofessionelle og arbejdsgiver får synsfaglig viden i den samlede proces. Det er de afgørende faktorer, når man søger et reelt, nuanceret og brugbart svar på, hvad der kræves for, at en person med nedsat syn eller blindhed kan bestride et job på ordinære eller særlige vilkår.
IBOS kan løse hele eller dele af opgaven med at gennemføre en arbejdsprøvning. Arbejdet sker altid i samarbejde med kommunale sagsbehandlere, jobcentre, virksomhedskonsulenter og evt. andre aktører. IBOS kan desuden være synsfaglig konsulent for kommuner og anden aktører, der selv arbejdsprøver en borger.


Instituttets arbejdsprøvning vil efter aftale indeholde alle eller flere af disse elementer:

  • Øjenlægelig undersøgelse og afprøvning af optik i samarbejde med Kennedy Centret. (Indgår i Instituttets gratis VISO-rådgivning).
  • Samtale mellem borger og socialrådgiver/ arbejdsmarkedskonsulent.
  • Udredning af borgerens behov for syns- kompenserende arbejdsredskaber og andre handicapkompenserende ordninger. (Indgår i Instituttets gratis VISO-rådgivning).
  • Kontakt med virksomhed om beskrivelse af arbejdsopgaver og afstemning af forventninger i.f.t. borgerens synsproblematik.
  • Udredning af behov for eventuel yderligere rehabilitering som f.eks. mobilitytræning og undervisning i synskompenserende arbejdsredskaber.
  • Synsfaglig assistance til borger og arbejdsgiver.
  • Henvisning til og rådgivning fra Instituttets psykologer, neuropsykolog og psykiater.
  • Rapport om forløbet og borgerens arbejdsevne.

Kontakt

Lise Plagborg

Lise Plagborg

Specialkonsulent
Tlf.: 39 45 25 65

Spørg socialrådgiverne

Få gratis rådgivning hos IBOS' socialrådgivere.
Der er daglig træffetid mellem kl. 12-14 på tlf. 39 45 25 45

Læs mere om IBOS' socialrådgivere her