Arbejdsmarkedsforløb

PEP Online: Foto af en kvinde, der sidder foran en computer, hvor man se andre personer, der deltager i et online møde

Kunne du tænke dig at give din jobsøgning ny energi og bedre kvalitet? Vil du blive bedre rustet til at gå ud og præsentere dig for en arbejdsgiver?

Så læs mere om kursusforløbet Pre-Employment Program her.

Foto af en underviser og kursist på IBOS

Få støtte fra en mentor til at finde en vedvarende plads på arbejdsmarkedet eller på en uddannelse.

Foto af et mødebord med papirer

Synsfaglig ekspertise, individuel støtte og professionel koordinering af hele eller dele af et forløb med vurdering af en persons arbejdsevne.

Foto af en opslagstavle, hvor der står mentor

Lån og lær af andres erfaringer med at finde og passe et job eller en uddannelse, når man har en synsnedsættelse.

Foto af en mobilitystok

Et intensivt specialiseret beskæftigelsesrettet udviklingsforløb, der kombinerer beskæftigelsesindsats med kompenserende undervisning, således at borgeren ved hjælp af nye færdigheder kan komme i beskæftigelse.

Foto af tre personer i dialog med hinanden

Læs mere om vores rådgivningsforløb, der hjælper borgere med nedsat syn til at kunne bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kontakt

Tina Olsen

Tina Olsen

Socialfaglig konsulent
Tlf.: 39 45 23 3 2

Læs mere...

Læs artiklen om Marianne Christensen der fulgte opskriften og fik et møde med en mulig chef og skabte tillid til, at hun kan arbejde som lærer.

Link til artikel om opskrift på jobskaffelse.