Uddannelser, kurser & forløb

IBOS tilbyder en bred vifte af uddannelser og kurser for både mennesker med nedsat syn og blindhed og for synsprofessionelle. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige muligheder. 

Foto af et kursusrum med deltagere og en underviser

IBOS udbyder en masse kurser uden deltagerbetaling. Kurserne henvender sig til både borgere med synsnedsættelse og pårørende samt synsprofessionelle og andre fagfolk. Mange af kurserne foregår rundt i hele landet.

Foto af to glade unge mennesker

Tilbud til unge blinde og svagsynede med behov for at arbejde med et eller flere af områderne: Skolefag, synskompenserende teknikker, udflytning i egen bolig eller erhvervs- og studieafklaring

 

 

En person med headset og telefon.

Har du brug for sparring, vejledning, eller støtte hele vejen til en vedvarende plads på arbejdsmarkedet, så læs mere om IBOS arbejdsmarkedsforløb.

Foto af to kvinder og en mand, der lytter til en forelæsning

Arbejder du med personer med synsnedsættelse eller blindhed, har du måske behov for at uddanne dig i de særlige vilkår, som et synshandicap giver. 

Foto af lærer og elev der spiller på orgel

Her kan du læse om IBOS musikuddannelser; organist, kirkesanger, musikprofilen eller den individuelle musikuddannelse.

Foto af en kvinde bag ved en væv

Få en bred, faglig uddannelse, der giver mulighed for at arbejde professionelt med skaftevævning.

klasse der rækker hånden op

Skal du starte uddannelse, så kom til startpakkedage på IBOS, hvor du får udleveret dine IT-hjælpemidler via SPS ordningen.

Ung med synshandicap med bog i hånden (colourbox)

Er du ung med synshandicap, og i tvivl om hvilken uddannelse og job, du ønsker og kan mestre? Få viden, vejledning og afklaring omkring dine muligheder for fremtiden i dette dybdegående studievejledningsforløb.

Foto af en opslagstavle, hvor der står mentor

Start et forløb hvor du låner og lær af andres erfaringer med at finde og passe et job eller en uddannelse, når man har en synsnedsættelse.

Foto af et NVT lyspanel

NVT er syns- og hjerneskaderehabilitering i ét program. Formålet med NVT er, at lære patienter med defekter i synsfeltet efter hjerneskade at scanne hele synsfeltet, så de kan færdes mere sikkert.

Foto fra synsprogkultur undervisning

Danskundervisning der kan tilrettelægges som enkeltfag eller i sammensætning med et rehabiliteringsforløb.

Foto af forsamling i IBOS festsal

Tilbud til unge og voksne fra hele landet, der har en synsnedsættelse som følge af en erhvervet hjerneskade.

Foto af en mobilitystok

Et intensivt specialiseret beskæftigelsesrettet udviklingsforløb, der kombinerer beskæftigelsesindsats med kompenserende undervisning, således at borgeren ved hjælp af nye færdigheder kan komme i beskæftigelse.

hænder på punktskrift

Tilbud til synsprofessionelle samt til borgere med synshandicap, der ikke længere kan læse almindelig trykt tekst. Formålet er at give synskompenserende færdigheder på læse- og skriveområdet ved brug af den forkortede punktskrift.

post commotio eller hjernerystelse tilbud foto af ung kvinde med hovedet i hænderne

På baggrund af det komplekse og varierende symptombillede tilbyder IBOS nu en synsfagligt baseret udredning af de synsrelaterede gener fra Post Commotio Syndrom.

Billede af notatapparat

Her kan du læse mere om IBOS' forskellige IKT-kurser bla. introduktion til iPhone, mobile DAISY-afspillere eller notatapparater.