Tilgængelighed

Foto af skilt med sort og punkt

I Danmark oplever 25 % af alle internetbrugere tilgængeligheds problemer af forskellige årsager. Det kan være på grund af sanser eller motorik, man kan være ordblind, læsesvag eller have nedsat syn eller blindhed. Mange anvender en anden platform, ingen mus eller bruger kompenserende hjælpemidler. Derfor er tilgængelighed vigtigt idet man har 1 mill brugere i Danmark, der oplever utilgængelighed.

Tilgængelighed på hjemmesider er en forudsætning for, at alle har den samme adgang til internettet. Alle skal have adgang uanset funktionsnedsættelse og uanset kompenserende teknologi.

Vi har udviklet siden med tilgængelighed i førersædet og derfor er IBOS hjemmeside udviklet til at overholde de internationale standarder for tilgængelighed på internettet – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0).

Oplever du utilgængelighed må du meget gerne sende en mail til kommunikationsmedarbejder Anna Linnet på zl1i@remove-this.kk.dk

Der er på ibos.dk blandt andet lagt vægt på:

  • At titler på dokumenterne beskriver indholdet.
  • At vores layout er ensartet og følger få skabeloner der går igen.
  • At titler på links beskriver, hvor du kommer hen og altid er understregede, sådan at de adskiller sig fra anden tekst.
  • At alle billeder har en alternativ tekst.
  • At vi ikke bruger objekter og billeder der bevæger sig. Hjulet på forsiden, som er i bevægelse kan pauses af brugeren.
  • At alle tabeller er opmærkede med tabeloverskrifter både vandret og lodret, for nemmere at kunne navigere.
  • At alle overskrifter er markeret med H1-H5
  • At alt kan nås fra tastaturet

 

 

 

Logo af Københavns Kommune