Traditionelle skolefag

Foto af underviser og kursist på IBOS

Styrkelse af skolefaglige kompetencer

Vi har undervisning i de fag, som er aftalt i uddannelsesplanen. Det kan være dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Metoderne er tilpasset den enkelte elev, men fælles er at eleverne trænes i at samarbejde, lærer at diskutere og argumentere, lærer at lave lektier og får opbygget en tro på, at de er i stand til at udvikle sig fagligt.
Fælles for undervisningen er, at eleverne, samtidig med at de undervises i fagene, også bruger de relevante kompenserende hjælpemidler og programmer og lærer at aflæse taktile figurer, fx i matematik og i samfundsfag.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97