Studierejse & introtur

STU gruppen sidder og får lidt skygge i en spansk by.

Vi har en årlig studietur til udlandet og en årlig introtur i Danmark.

En studierejse i ukendte rammer giver mulighed for at udvikle og arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer samtidig med at fællesskabet og samarbejdet i elevgruppen styrkes. Vi har tradition for på studierejsen at mødes med nogle unge med synshandicap fra det pågældende land. Dette giver en ny og god indsigt i, hvordan det er at være ung med et synshandicap i en anden kultur. Dette giver samtidig mulighed for at eleverne får afprøvet deres engelskkundskaber, hvilket er en motiverende faktor i engelskundervisningen.
Forberedelse, efterbearbejdelse og formidling er en del af studierejsen. Inden rejsen skal eleverne indsamle viden om destinationen og deltage i planlæggelsen af aktiviteterne.
Efterfølgende skal eleverne formidle deres oplevelser. Vi laver derfor podcast fra turen, nyhedsbrev med tekst og billeder samt en studietursfremlæggelse for IBOS’ medarbejderne, øvrige kursister på IBOS og forældre.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97