STU-IBOS MUSIK SOM LINJEFAG

MUSIK som linjefagBeskrivelse

Introduktion

Musikinteresseret? På STU-IBOS med musik som linjefag kan du spille, opleve og lære om musik, samtidigt med at du er sammen med andre unge med nedsat syn.

målgruppe

Unge mellem 16 og 25 år med nedsat syn eller blindhed, som har særlige behov og trods specialpædagogisk støtte ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

Optagelse på musiklinjen kræver musikalske forudsætninger og lysten til at arbejde med musik. Du skal derfor, inden optagelse på musiklinjen, have en samtale med musiklærerne og ”testes” i hørelære, rytmik og spil/sang. Herefter vurderer vi, om du kan starte på musiklinjen. Det er også en mulighed at gå på STU-IBOS og få musikundervisning i mindre omfang.
nORMERET VARIGHEDOp til 3 år, i kombination med STU.
LOVGIVNINGLov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
INDHOLD

På IBOS er musik grundlæggende glæden ved at samarbejde og kommunikere. Musik giver mulighed for at skabe fordybelse og koncentration i fællesskab eller individuelt.

 

På STU-IBOS har du chancen for at udvikle dig personligt og socialt gennem en musikalsk faglighed, hvis du vælger musik som linjefag til din STU.

 

Musik er både at spille med og for andre, og derfor kommer du ud og spiller til forskellige arrangementer, ligesom vi sammen går ud og hører koncerter og lignende. Desuden har IBOS et professionelt lydstudie, hvor man kan få indspillet sin musik.

 Du vil blandt andet modtage undervisning i:

  • Instrumentundervisning, fx klaver, guitar eller sang.
  • Sammenspil, i forskellige genre, rock, jazz, soul ol.
  • Hørelære og teori.
  • Rytmik, hvor vi arbejder med sammenhængen mellem musik, krop og bevægelse.
  • Musikhistorie.
  • Musikprogrammer, fx Logic og Sibelius.

Undervisningen på musiklinjen varetages af professionelle musikere med uddannelsesmæssig baggrund fra konservatorium eller universitet, og med specialviden om at undervise STU-målgruppen.

 

 

 

Kontakt

Marianne Mikkelsen

Marianne Mikkelsen

Lærer og STU-ansvarlig
Tlf.: 21 16 85 96
Logo af Københavns Kommune