Foto af undervisning på IBOS STU
STU IBOSBeskrivelse

Introduktion

Tag hele eller dele af en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse
i et ligeværdigt miljø med andre unge, der har flere funktionsnedsættelser.

målgruppe

Unge mellem 16 og 25 år med synsnedsættelse, samt andre kognitive eller fysiske handicap og som trods specialpædagogisk støtte ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.
nORMERET VARIGHEDOp til 3 år.
LOVGIVNINGLov om Ungdomsuddannelse for Unge med Særlige Behov, L 564 af 6. juni 2007.
INDHOLD

Fællesskab, faglighed, og personlig udvikling er nøgleord i de unges hverdag på IBOS. At få lov til at være ung uden at skulle forholde sig til sit manglende eller nedsatte syn, giver en ballast og en selvstændighed, som ikke kan opnås på anden vis.

På STU-IBOS lærer de unge at håndtere både muligheder og begrænsninger i deres funktionsnedsættelse. Det skaber det bedste afsæt for et meningsfuldt og selvstændigt liv med fritid, venner og evt. uddannelse og job på ordinære eller særlige vilkår.

 

Underviserne er samlet i et team med solid erfaring med målgruppen, og de trækker desuden på IBOS’ øvrige ekspertise. Alle STU-elever har deres egen kontaktperson, og ethvert forløb tilrettelægges individuelt.

 

BASIS-, LINJE-, VÆRKSTEDS- OG SKOLEFAG

Basisfag, obligatoriske:

  • Mobility, at færdes på egen håndindendørs og i trafikken.
  • ADL-teknikker, at klare dagligdags- opgaver, fx indkøb, madlavning, rengøring og påklædning.
  • Kompenserende IKT-teknikker og hjælpemidler.
  • Praktikker, interne og eksterne.
  • Studieture, i Danmark og udlandet.
  • Samfundsfag og projektundervisning i relevante problemstillinger for målgruppen.
  • En årlig teaterforestilling, hvor alle indlærte færdigheder er integreret.
  • Bevægelsesfag og svømning.
  • Botræning og ophold i prøvelejlighed.

Linjefag:
Musiklinjen

 

Skolefag:
Dansk, matematik og engelsk, plus evt. andre fag.

 

Værkstedsfag:
Keramik-, træ-, sy- og væveværksted.

 

 

 

Kontakt

Marianne Mikkelsen

Marianne Mikkelsen

Lærer og STU-ansvarlig
Tlf.: 21 16 85 96
Logo af Københavns Kommune