Socialt

Tre unge fra IBOS STU der står og taler sammen

Fester

Mange af vores elever har ingen eller meget lille erfaring i at deltage og planlægge fester. Unge med synshandicap fravælger ofte fester, da det kan opleves uoverskueligt at være sammen med mange mennesker man ikke kender, et mørkt sted med meget larm uden at kunne orientere sig med hjælp af syn og hørelse. Vi arrangerer derfor i samarbejde med eleverne forskellige former for fester og festlige arrangementer, hvor de kan deltage i trygge og overskuelige rammer, men også bliver udfordret, så de kan bruges deres erfaringer med fester her på STU’en til deltagelse i fester andre steder og efter STU.

Venskaber og kærester

Vi har i aktiviteter, undervisning og i særlige projekter fokus på at skabe ligeværdige relationer imellem eleverne. Mange af eleverne har i deres grundskoleforløb følt sig alene og ensomme og har ikke de store erfaringer med venskaber og kærester. Eleverne ønsker, ligesom andre unge mennesker, at have venner og at få en kæreste. Vi laver derfor særlige projekter/undervisning med fokus på, hvad er en god ven, hvordan man får venner og vedligeholder venskaber, og hvordan får man en kæreste, når man ikke kan se og måske også har svært ved at anvende og tolke ansigtsudtryk og kropssprog. Som en del af denne undervisning indgår også seksualundervisning og individuel seksualvejledning.

Fællesspisning

En gang månedligt, den sidste tirsdag i måneden, afholder IBOS fællesspisning for nuværende og tidligere elever og kursister. Udover at spise sammen er der planlagt en aktivitet, de fremmødte kan deltage i, der er plads til hygge og fællesskab samt mulighed for at møde gamle venner mm og både danne og holde fast i allerede eksisterende netværk. Der er egenbetaling på 60 kr. for at deltage i arrangementet.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97