Praktiske informationer

Forpladsen Ibos' logo

Lukkeuger

 

  • Vi har lukket i følgende uger:
  • Uge 7 (vinterferie)
  • Påskeferien
  • Uge 27, 28, 29, 30 og 31 (Sommerferie)
  • Uge 42 (efterårsferie)
  • Mellem jul og nytår

Derudover vil der være arrangementer om eftermiddagen og aftenen i form af koncerter, teaterforestillinger og ekskursioner. Der vil også i løbet af året være arrangementer for pårørende og elever i form af møder, foredrag og den årlige teaterforestilling.

I starten af september har vi en 3 dages introtur for eleverne. Destinationen er et sted i Danmark. I løbet af foråret har vi en 5 dages studietur for eleverne. Destinationen er et sted i Europa.

Kørselsording

Der kan i helt specielle tilfælde tilkøbes kørselsordning.

Transport

IBOS ligger placeret tæt på Hellerup station og bus 21 kører fra Tuborgvej et par hundrede meter fra IBOS. Det er derfor nemt at benytte offentlig transport til og fra IBOS.

Sådan finder du vej 

Organisation

STU’en er en del af tilbuddene på Instituttet for Blinde og Svagsynede, som er Danmarks Kompetence- og rehabiliteringscenter. Siden 1980 har IBOS været organisatorisk placeret under Københavns Kommune, men med status som et landsdækkende videns-, kompetence- og rehabiliteringscenter, der skal løse den mest specialiserede indsats for mennesker med synshandicap, deres pårørende og for synsprofessionelle i hele Danmark.

Læs mere om IBOS her

Se eller hør IBOS' organisationsdiagram ved at klikke her

Logo af Københavns Kommune