Praktik

Bord med knogler

STU-tilbuddet indeholder praktikforløb, så eleven opnår en øget viden om egne muligheder og kompetencer i forhold til et eventuelt arbejde efter STU og i forhold til afklaring af hvilken støtte og skånebehov, der måtte være.
I forbindelse med praktikforløbet undervises eleverne i arbejdskendskab, hvor de bl.a. får undervisning, herunder praktiske øvelser, i at være på en arbejdsplads.

Praktikstedet vil ofte være en socialøkonomisk virksomhed, en af Instituttets særlige uddannelser for personer med nedsat syn eller i en af IBOS-funktioner som køkken/kantine, reception eller værksted. Praktikkerne planlægges individuelt sammen med vores arbejdsmarkedskonsulent og indgår i forløbet, så uddannelsen bliver så fremtidsrettet som muligt. Praktikkernes kan planlægges som et eller flere forløb på 1 til 3 uger årligt, men det er også muligt at være i praktik 1-2 faste dage om ugen i et længerevarende forløb. I samarbejde med den tilknyttede arbejdsmarkedskonsulent sættes der konkrete mål for elevens praktikophold og der udfærdiges en kontrakt. Praktikken evalueres efterfølgende, og der laves en skriftlig evaluering, som vedlægges/indgår i elevens uddannelsesplan og kompetencepapir.

STU-IBOS er en del af et frivillighedsprojekt, hvor vores elever i samarbejde med SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap) og Frivilligcenter Vesterbro kommer i praktik som frivillige i organisationer som We-food, Islandsbrygge kulturhus, SSB (boldklub) samt et lokalt plejehjem. Efterfølgende er det muligt at eleverne i højere eller mindre grad kan få et arbejde som frivillig. Det er vores erfaring, at eleverne føler, at de gennem det frivillige arbejde har en funktion, at der er brug for dem, og at de får mulighed for at gøre en forskel for andre. Samtidig giver det eleverne mulighed for at deltage aktivt i en social sammenhæng, hvor der i en vis grad tages hensyn til deres synsnedsættelse”.

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97