LINJEFAG - Musik og lyd

Foto af en person der spiller klaver

Musik og lyd er et linjefag, hvor der kan spilles, opleves og læres om musik samtidig med at man kan være sammen med andre unge med nedsat syn.

Ved musik som linjefag vil man blandt andet modtage undervisning i:

  • Hovedinstrument (soloundervisning).
  • Biinstrument, fx. klaver, guitar, sang eller andet instrument.
  • Sammenspil i forskellige genre så som rock, jazz, soul.
  • Hørelære og teori
  • Rytmik.
  • Musikhistorie.
  • Musikprogrammer, fx. Logic og Sibelius.

Underviserne på musiklinjen er professionelle musikere, uddannede fra konservatorium eller universitet, og med specialviden om at undervise STU-målgruppen. Der er også muligt at gå på STU-IBOS og få musikundervisning i mindre omfang.

Musik som linjefag på STU-IBOS udvikler de unge personligt og socialt gennem musikalsk faglighed. Grundlæggende er musik på IBOS glæden ved at samarbejde og kommunikere, og musikken giver mulighed for at skabe fordybelse og koncentration i fællesskab eller individuelt. De unge kommer sammen med musiklærerne ud til forskellige arrangementer, og hører koncerter og lignende. Der er også et professionelt lydstudie på IBOS, hvor de unge kan indspille deres egen musik.

 

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97