STU

På IBOS kan unge med nedsat syn eller blindhed og andre handicap tage hele eller dele af en STU. Læs mere nedenfor.

Ung mand rører ved et taktilt kort

Læs kort om hvad en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) indeholder samt målgruppe og gruppestørrelser. 

Unge på studierejse til Malaga

Se og oplev livet på STU-uddannelsen

Foto af undervisning på STU

Læs om synskompensering, pædagogiske og didaktiske metoder i IBOS undervisning på STU-uddannelsen.  

To unge drenge der hygger på IBOS

Læs om IBOS' helt særlige ungdomsmiljø på STU-uddannelsen. 

Foto af person, der spiller klaver.

På STU-IBOS kan vi tilbyde musik som linjefag. Her kan de unge spille, opleve og lære om musik og lyd samtidig med, at de er sammen med andre unge med nedsat syn.

Foto af et bord med knogler

Læs mere om STU'ens praktikmuligheder. 

Foto af tre STU elever der står sammen

Læs mere om det sociale samvær som de unge er en del af på IBOS. 

STU gruppen sidder og får lidt skygge i en spansk by.

Læs om de årlige studierejser og introture som tilbydes på IBOS STU.

IBOS' forplads

Her kan du finde informationer om lukkeuger, transport, kørsel og IBOS' organisering. 

Kontakt

Ditte Lise Juul Pedersen

Ditte Lise Juul Pedersen

Teamleder
Tlf.: 39 45 25 89

Kontakt

Inger Rydal

Inger Rydal

Lærer
Tlf.: 39 45 25 97

Artikel: Nedsat syn kan give usikker selvforståelse

Få et indblik i hverdagen på IBOS’ ungeuddannelser, og læs hvorfor nødvendige benspænd, rollemodeller og gruppefællesskab er vigtige pædagogiske redskaber. Læs også psykolog Maria Krøll fortælle om hvorfor det at møde andre unge med synshandicap er så vigtigt. 

Download artikel i tilgængelig PDF her

SNUSEPRAKTIK

En uge i november 2020 er det muligt at komme i snusepraktik i ungegruppen på IBOS. Tilbuddet er åbent for alle unge med synshandicap i alderen fra 14 til 20 år. 

I en snusepraktik får du mulighed for at opleve hvad der undervises i, og hvordan vi underviser. Du kan møde alle eleverne samt deres lærere i ungegruppen, og samtidig få et indblik i hvad en STU eller et Ungekursus på IBOS kan indeholde.

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål til en snusepraktik, er du velkommen til at kontakte teamleder Ditte Lise Juul Pedersen på e-mail: ab8c@remove-this.kk.dk.