IBOS' ydelser under VISO

Foto af IBOS' hal

YDELSER UNDER VISO

IBOS leverer følgende ydelser for VISO vedrørende unge og voksne (14 år og opefter) med synsnedsættelse:

  • Specialrådgivning
  • Udredning
  • Vidensarbejde
  • Kursusvirksomhed

MÅLGRUPPEN FOR YDELSERNE

Ydelserne henvender sig til målgruppen unge og voksne (14 år og opefter) med synsnedsættelse, pårørende og fagprofessionelle, der arbejder med målgruppen, i kommunale, regionale og statslige institutioner, tilbud og forvaltninger. Ydelserne henvender sig også til arbejdspladser, organisationer, uddannelsessteder og andre interessenter, som har kontakt med eller interesse i mennesker med synsnedsættelse. Ydelserne er uden omkostning for modtageren.

Specialrådgivning

Rådgivningen foregår telefonisk, via mail, videomøder eller i forbindelse med netværks-, rådgivnings- og/eller samarbejdsmøder.

Rådgivningen er primært inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet i forhold til synskompenserende hjælpemidler (IKT), arbejdsredskaber/hjælpemidler, lovgivningsmæssige problemstillinger, lokale muligheder og viden om muligheder for hjælp af forskellig art.

Rådgivningen kan også dreje sig om egentlige pædagogiske spørgsmål relateret til de synskompenserende teknikker. På uddannelsesområdet ydes desuden specialrådgivning i form af Unge- og Studievejledning, hvor der ydes studievalgs-, gennemførelses- og udslusningsvejledning.

Derudover omhandler rådgivningen også kriserådgivning ved akut synstab, specialrådgivning til unge, deres forældre og netværk (Unge- og Inklusionskonsulent), specialrådgivning til forældre med synsnedsættelse eller blindhed, specialrådgivning omkring rehabilitering til personer med kombineret synsnedsættelse og erhvervet hjerneskade samt specialrådgivning om fysisk tilgængelighed og web-tilgængelighed.

Læs mere om rådgivning på IBOS på dette link og Læs mere om rådgivning og hjælpemidler her

Kontakt os angående rådgivning – henvend dig her

Udredning

Udredningsforløbene er enten monofaglige eller tværfaglige. Udredningsforløbene består ofte af en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret afdækning og vurdering af en borgers funktionsevne og/eller andre forhold, der har eller kan få betydning for en persons livssituation.

Fokus i udredningerne er, at bidrage til et aktivt og engageret samfundsliv for målgruppen. Vi foretager udredninger inden for en bred vifte af fagligheder; socialfaglige udredninger, øjenlægelige og specialoptiske udredninger, udredninger i forhold til IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi), lys og belysning, ergonomi samt synskompenserende hjælpemidler. Derudover udredninger i forhold til læsning, O&M og ADL samt psykologiske og neuropsykologiske udredninger. Vi foretager også udredninger af borgere ramt af en synsnedsættelse som følge af en hjerneskade.

Kontakt os ved spørgsmål omkring udredning af borgere med synsnedsættelse – henvend dig her

Vidensarbejde

Vidensarbejde handler om vidensindsamling, -udvikling og -formidling samt vidensmaterialer til praktikere, pårørende og borgere med nedsat syn. Det drejer sig om mundtlige og skriftlige fremstillinger om aktuel bedste viden, det kan bl.a. være i form af blogindlæg, podcasts, videoer, artikler, rapporter, undervisnings- og kursusmateriale samt oplæg på temadage, netværksdage og konferencer nationalt, nordisk og internationalt. Derudover er det netværksaktiviteter, konferencedeltagelse, metodeudvikling, resultatdokumentation samt udvikling og vedligeholdelse af Pædagogisk Diplomuddannelse i synspædagogik og synsrehabilitering.

Læs mere om IBOS’ vidensarbejde her

Kursusvirksomhed

IBOS skræddersyer kurser efter behov. Derudover er der altid aktuelle kurser med varierende emner på vores hjemmeside og nye kommer løbende til. Det er gratis at deltage på kurserne.

Vores medarbejdere tager ud i hele landet - også gerne til jer - og afholder kurser.

Se vores kurser her eller kontakt specialkonsulent Lea Johanne Sarfelt på lea.johanne.sarfelt@remove-this.kk.dk 

Kontakt

Marie Fasmer

Marie Fasmer

Konstitueret Centerchef
Tlf.: 39 45 25 68