IBOS' ydelser på takstområdet

Foto af IBOS have

Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS) er et landsdækkende kompetence- og rehabiliteringscenter for borgere fra 14 år og opefter med synshandicap i forskellig grad. IBOS er organiseret i Københavns Kommune og samarbejder med kommuner, regioner og staten.

IBOS' fagområder 

Vi arbejder både inden for sociallovgivningen, beskæftigelseslovgivningen og specialundervisningslovgivningen. På IBOS har vi samlet specialviden og kompetencer indenfor for synspædagogik, specialpædagogik og synsrehabilitering, fx Orientering & Mobility (O&M), Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), punktskrift samt synskompenserende teknikker og strategier. Vi tilbyder specialrådgivning, udredning, individuelt tilrettelagte beskæftigelses- og rehabiliteringstilbud, bo-træning og boophold, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud, undervisning og uddannelse for borgere med synsnedsættelse eller blindhed.

IBOS' ansatte

IBOS har omkring 130 ansatte fordelt på en lang række fagområder. Vi har socialpædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeut, ADL  og O&M instruktører, musiklærere, massører, speciallærere, undervisere, optometrist, IKT-konsulenter, psykologer, neuropsykolog, psykiater, studievejledere og arbejdsmarkedskonsulenter. Herudover er der chauffører, pedeller, bogholderiet og køkkenpersonale, der sørger for mad til og servicering af ansatte, borgere og beboere.

IBOS' Ydelseskatalog

Vi tilbyder sammensatte ydelser med en given faglig sammensætning og til en fastlagt pris, som fremgår af dette ydelseskatalog.
Vi er derudover altid åbne for at samarbejde om at sammensætte en ydelse, som tilgodeser netop jeres behov. Fokus på det individuelle behov i den givne situation til den konkrete borger er en tilgang, som vi lægger vægt på at praktisere.
Derudover har vi i samarbejde med jer mulighed for at tilrettelægge et sammenhængende, tværfagligt forløb baseret på en specialiseret udredning.

Download 'IBOS' ydelseskatalog på takstområdet' her

Kontakt

Marie Fasmer

Marie Fasmer

Konstitueret Centerchef
Tlf.: 39 45 25 68

IBOS' ydelseskatalog på takstområdet

Download her 'IBOS' ydelseskatalog på takstområdet'