IBOS VISO-leverandør

Foto af IBOS forplads

IBOS & VISO

Den 1. juli 2014 fik VISO, der er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen ansvaret for at samle og koordinere den mest specialiserede specialrådgivning på områderne vedr. hørenedsættelser, synsnedsættelser, døvblindhed, epilepsi.

Koordinering af specialrådgivning (KaS) har til formål, at sikre at fagfolk, borgere, og pårørende, der har behov for en meget specialiseret rådgivning, har adgang til den. Det vil sige, at uanset i hvilken kommune, eller hvor i landet du bor, så har du adgang til specialiseret rådgivning og hjælp.

IBOS- Instituttet for Blinde og Svagsynede er for området synsnedsættelser en af de seks VISO KaS-leverandører og dermed en del af det nationale netværk for specialrådgivning under VISO.

Alle kan BRUGe IBOS

Samlingen af den mest specialiserede specialrådgivning har til formål at fastholde og udvikle specialviden og -rådgivning af høj faglig kvalitet og at rådgivningen er landsdækkende.

Det vil sige IBOS er et landsdækkende og omkostningsfrit tilbud, som yder specialrådgivning og udredning i sager, hvor kommunerne ikke selv har tilstrækkelige kompetencer eller mulighed for at løse sagerne.

IBOS løser sager, der har en høj grad af kompleksitet. Vores tilbud henvender sig til unge og voksne med synsnedsættelse (fra 14 år og opefter), pårørende og fagprofessionelle, som arbejder med målgruppen.

Vi tilbyder også specialrådgivning til arbejdspladser, institutioner og organisationer, som har kontakt med målgruppen.

HENVISNING TIL IBOS

Alle kan henvise borgere direkte ved at kontakte os. Ligesom borgere selv kan henvende sig direkte. 
Det kan du gøre ved at skrive en mail, ringe eller udfylde et henvendelsesskema.

Telefon: 39 45 25 45 alle hverdage. Imellem 12.00 og 14.00 mandag til torsdag og fredag mellem 12.00 og 13.00 sidder der en faglig medarbejder ved telefonen.

Mail: ibos@kk.dk 

Henvendelsesskema

Nedenstående henvendelsesskema er en udfyldbar tilgængelig PDF. Udfyld skemaet og send det sikkert til IBOS via link til nemlog-in nedenfor. Vedhæft også gerne en samtykkeerklæring, og andre relevante dokumenter allerede ved første henvendelse. Det fremmer borgerens sag, da vi får de nødvendige oplysninger til at vurdere behovet for hjælp og hurtigst muligt kan igangsætte et forløb.

Henvendelsesskema borger: Henvendelsesskema for borgere (PDF)

Henvendelsesskema fagpersoner: Henvendelsesskema for fagpersoner (PDF)

Samtykkeerklæring: Udfyld denne samtykkeerklæring (word)

Vi vurderer behovet for hjælp på baggrund af de oplysninger som der er givet. Vi kontakter dig indenfor syv arbejdsdage og aftaler det nærmere forløb.

Send skema sikkert vi link:

For borgere: Send sikkert til IBOS

For virksomheder & fagpersoner: Send sikkert til IBOS

BRUG FOR ET KOMPETENCELØFT?

IBOS tilbyder og skræddersyer kurser til synsprofessionelle og fagpersoner, som arbejder med målgruppen, borgere og pårørende. Der er altid aktuelle kurser med varierende emner på listen og nye kommer løbende til. Og husk det er gratis at deltage i kurserne.

Vi tager ud i hele landet - også gerne til jer - og afholder kurser.

Se mere på: www.ibos.dk/kortekurser  eller kontakt udviklingsmedarbejder Lea Johanne Sarfelt på lea.johanne.sarfelt@remove-this.kk.dk 


Du kan læse mere om VISO på dette link.Kontakt

Marie Fasmer

Marie Fasmer

Afdelingschef, Rådgivningen
Tlf.: 39 45 25 68

Henvendelsesskemaer

Henvendelsesskema borger:

Henvendelsesskema for borgere (PDF)

Henvendelsesskema fagpersoner:

Henvendelsesskema for fagpersoner (PDF)

Download IBOS' flyer 'Om VISO'

Download tilgængelig flyer om VISO her

Logo af Københavns Kommune