Studievejledning

Studievejledning på IBOS

Studievejlederen yder vejledning og rådgivning til studerende på videregående uddannelse samt rådgivning til pårørende, uddannelsesinstitutioner, vejledningscentre, kommuner, mfl.
 
Studievejlederen udfører både valgvejledning, gennemførselsvejledning og overgangsvejledning og hjælper de studerende med at få afdækket den samlede studiesituation, så de får de bedst mulige forudsætninger for at blive kompenseret for deres synsnedsættelse.

Kompensation kan handle om alt fra forsørgelsesgrundlag til hjælpemidler og studietekniske færdigheder.

Studievejlederen afholder løbende kurser og temadage om aktuelle emner for de studerende. 

De studerendes behov for hjælp varierer betydeligt.
Nogle har blot brug for hjælp til at komme godt i gang, mens andre bruger os løbende gennem hele studietiden.

Meget studievejledning kan klares på selve studiestedet, men der er visse områder, som typisk kræver specifik synsfaglig vejledning:

• Valg af studium

• Studiestart

• Hjælpemidler og studieteknik

• Studieskift

• Eksamen

• Praktik

• Gruppearbejde

• Udlandsophold

• På vej til arbejdsmarkedet

Studievejlederen tager med ud til møder på uddannelsesstederne for at støtte de studerende til at få en god studiestart eller hvis der opstår problemer undervejs.

Studievejlederen står for mentorordningen, som formidler kontakt mellem blinde og svagsynede, så de der ønsker viden om uddannelses- og jobmuligheder med en synsnedsættelse via IBOS' E-mentorordning kan komme i kontakt med blinde og svagsynede, som er integreret på arbejdsmarkedet.

Studievejlederen har også oprettet Studielisten - et onlineforum hvor de studerende kan udveksle erfaringer, stille spørgsmål til hinanden og til Instituttets medarbejdere. Der er ca. 100 brugere pt. 

Studievejledningen er gratis og har telefontid mandag til onsdag mellem kl. 9.00 - 11.30 og torsdag fra 12.00 - 15.00 på tlf. 39 45 25 45

Kontakt

Helle Holmsgaard

Helle Holmsgaard

Studievejleder
Tlf.: 39 45 23 63

Kontakt

Isabelle Genevey

Isabelle Genevey

Studievejleder
Tlf.: 39 45 25 72

Kontakt

Janny Reinhardt Lam

Janny Reinhardt Lam

Socialrådgiver
Tlf.: 39 45 23 19

Kontakt

Tina Thøgersen

Tina Thøgersen

Læse- og studievejleder
Tlf.: 39 45 25 96