Børnefamiliekonsulenten

IBOS kan inddrages og give støtte til forældre med bl.a. råd, vejledning og kontakt til fagpersoner, der ofte har begrænset viden om synsproblematikker.

 

STØTTE TIL FORÆLDRE

 • Følelsesmæssige og familierelaterede problemer ved nedsat syn.
 • Adskille og afgrænse synsrelaterede problemer fra almene problemer.
 • Stimulering og leg med barnet.
 • En god og tryg fødsel gennem før-kontakt til jordemoder, fødeafdeling, sundhedsplejerske og hjemmehjælp.
 • Indkøb og indretning f.eks. valg af barnevogn, legetøj og udstyr, placering og indretning af pusleplads, lysforhold, badning, madning.
 • Valg af dagsinstitution og efterfølgende kontakt.
 • Information og afprøvning af hjælpemidler.
 • Kontakt til andre familier i samme situation.

SYNSFAGLIG VIDEN TIL FAGPERSONER

 • Generel viden om at være forælder med nedsat syn.
 • Mulighed for undervisning i ledsageteknik.
 • Gode råd til at sikre god kontakt til et menneske med synshandicap.

 Alle samtaler foregår efter aftale på IBOS eller lokalt. Børnefamilekonsulenten finansieres af VISO.

 

 

Kontakt

Gitte Brink

Gitte Brink

Synskonsulent
Tlf.: 39 45 23 84

Ring til børnefamilekonsulenten

Ring på 26 27 67 09