Udvidet Syn & Beskæftigelse

Syn og beskæftigelseBeskrivelse
Målgruppe

 

Borgere mellem 18 og 65 år med alvorligt nedsat syn eller blindhed, som står udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelse.

normeret varighed2 dage
lovgivningLov om aktiv beskæftigelsesindsats
Lov om sygedagpenge 
INDhold

Forløbet afklarer, hvad der skal til for at borgeren kan komme tilbage på arbejdsmarkedet eller starte på en uddannelse.

IBOS foretager en helhedsorienteret udredning af borgerens sociale og synsrelaterede barrierer i relation til arbejdsmarked og uddannelse. IBOS giver støtte til borgeren i at opnå erkendelse af sine behov og en identificering af potentielle udviklingsmuligheder, så borgeren selv kan agere som en aktiv samarbejdspartner i forhold til at beskrive egne ønsker og behov.

I fælleskab gennem udredning med fagpersoner identificeres således, hvad der skal til af hjælpemidler, undervisning og vejledning for at kunne komme på arbejdsmarkedet eller i uddannelse igen.

UDREDNING

Udredningen har fokus på borgerens syn, behov, kompetencer, vanskeligheder, udtrætning og udviklingsmuligheder indenfor følgende områder, der er afgørende i forhold til uddannelse og beskæftigelse:

  • Læse-/syn, som er læsning i forhold til syn.
  • Informations- og kommunikationsteknologi (IKT), som er brugen af IKT-hjælpemidler.
  • Almindelig Daglig Levevis (ADL), som er det at kunne klare sig indenfor almindelige aktiviteter i dagliglivet.
  • Orientering & Mobility (O&M), som er at færdes selvstændigt ude og inde
prisUdredningen er omkostningsfri for kommunerne, da ydelsen finansieres af VISO.

Kontakt

Tina Olsen

Tina Olsen

Socialfaglig konsulent
Tlf.: 39 45 23 3 2