Syn & Beskæftigelse

Billede af mand med iPhone
Syn og beskæftigelseBeskrivelse
MålgruppeBorgere mellem 18 og 65 år, som på grund af nedsat syn har svært ved at fastholde beskæftigelse eller finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Det kan således være borgere i arbejde, som har brug for afklaring af behov for synskompenserende arbejdsredskaber, personlig assistance, omlægning af arbejdsopgaver eller anden hjælp til at kunne fastholdes i jobbet. Det kan også være borgere, som er sygemeldte eller ledige, som har brug for afklaring i forhold til at få tilknytning til arbejdsmarkedet, såsom arbejdsprøvning, omskoling/revalidering, eller f.eks. ansættelse på særlige vilkår.

normeret varighed2 dage
lovgivningLov om aktiv beskæftigelsesindsats (bl.a. § 32, 69, § 74, § 75, § 76, § 78 og § 100). Lov om aktiv socialpolitik (bl.a. § 46 og § 63). Lov om kompensation til handicappede i erhverv. Lov om social service (bl.a. § 97, § 100, § 112).

INDhold

Formålet med Syn og beskæftigelses tilbuddet er at borgere med nedsat syn fortsat kan bevare eller få tilknytning til sit arbejde/arbejdsmarkedet.  

 

Syn og Beskæftigelse er et to-dages intensivt rådgivningsforløb, hvor borgeren tilbydes grundig øjenlægelig undersøgelse og optisk udredning på Kennedy Centeret (tidligere Statens Øjenklinik), samtale med socialrådgiver om personlige og juridiske udfordringer forbundet med det at være tilknyttet arbejdsmarkedet, men også i forhold til andre områder i livet, hvor der opleves synsmæssige vanskeligheder. Afprøvning af synskompenserende arbejdsredskaber ved IKT-konsulent og ergoterapeut. 

På baggrund af ovenstående forløb udarbejdes en samlet, koordineret, tværfaglig udredning/anbefaling til borgeren og evt. kommune/jobcenter. Denne udredning kan f.eks. indeholde følgende: 

  • Sikring af oplysning om synsstatus, diagnose, behandling og prognose 
  • Optimal optisk udredning 
  • Helhedsorienteret udredning om borgerens situation og konklusion/anbefaling af det videre forløb 
  • Udredning af behov for og eventuelt ansøgning om relevante synskompenserende arbejdsredskaber 
  • Udredning af behov for og eventuelt ansøgning om andre tiltag som f.eks. Nyblindekurser og andre individuelt tilrettelagte kurser udbudt af IBOS og andre relevante tilbud som f.eks. kommunikationscentrene eller Dansk Blindesamfund. 
  • Behov for inddragelse af andre fagpersoner på IBOS f.eks. psykolog, neuropsykolog og psykiater 
  • Udredning af behov for arbejdspladsbesøg med henblik på at installere, instruere og opfølgning på synskompenserende arbejdsredskaber ved IKT-konsulent og ergoterapeut.

PrisUdredningen er omkostningsfri for kommunerne, da ydelsen finansieres af VISO.

Kontakt

Tina Olsen

Tina Olsen

Socialfaglig konsulent
Tlf.: 39 45 23 3 2