Ungekonsulenter

Billede af en gruppe unge i IBOS have

IBOS' ungekonsulenter

Ungekonsulenternes opgave er at støtte den lokale rådgivning og vejledning af større børn og unge med synshandikap, der udover deres nedsatte syn også har sociale og personlige problemer.

Problematikkerne er forskellige, men som ung kan man tumle med psykosociale problemer. Det kan være, at man føler sig isoleret, ikke trives, har nedsat humør og energi, har svært ved at håndtere synsnedsættelsen eller andet.

Det kan også handle om uhensigtsmæssige forhold i omgivelserne, f.eks. eksklusion i skole og fritid eller lærere eller støttepersoner, som har vanskeligt ved at forstå deres roller og funktioner.

Den unge og forældre kan henvende sig for at få personlige samtaler med ungekonsulenterne.

Ungekonsulenterne tilbyder ligeledes gratis specialrådgivning og supervision til lokale synskonsulenter og andre professionelle, som er i kontakt med unge med nedsat syn og blindhed. 

Efter aftale kan ungekonsulenterne komme rundt i hele landet og holde case-baserede oplæg for grupper af forældre og professionelle.

Tag derfor kontakt til IBOS og tal med ungekonsulenterne om, hvad der kan lade sig gøre.

 

 

Kontakt

Anne-Sofie Lind Jensen

Anne-Sofie Lind Jensen

Psykolog
Tlf.: 39 45 23 48
Mobil: 21 55 76 26

Kontakt

Maria Krøl

Maria Krøl

Psykolog
Tlf.: 39 45 23 47
Mobil: 26 77 84 37

Kontakt

Elsebeth Mortensen

Elsebeth Mortensen

Neuropsykolog
Tlf.: 39 45 23 26