IKT-hjælpemidler hjælper på arbejdet

Foto af mand med iPhone

Arbejdsdagen kan være udfordrende, når man har en synsnedsættelse. Det kan være, når man skal læse og skrive tekst på en skærm. Mange problemer kan udryddes med de rette hjælpemidler indenfor informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

IBOS’ IKT-konsulenter er eksperter i at gøre indholdet på computerskærmen tilgængeligt for mennesker med synsnedsættelse, for eksempel så tekst kan blive læst op, eller ved at ændre skærmens farver.

IKT-konsulenterne har overblik over markedets mange hjælpemidler og er højt specialiserede i at tilpasse dem til det enkelte menneskes situation og behov. Det kan være, når en person har brug for talesyntese, en speciel skærm, punktskriftdisplay, notatapperat eller et forstørrelsesprogram. IKT-konsulenterne samarbejder med ergoterapeuter, som er specia-lister i lys, lupper og CCTV.

IBOS tilbyder gratis udredning af den enkelte borgers behov for synskompenserende IKT-hjælpemidler. Også vejledning og rådgivning til institutioner, kommuner, sagsbehandlere og ledere, som har ansatte med synsnedsættelse, er gratis. Man skal altså hverken visiteres eller godkendes i forvejen, men kan blot ringe eller skrive.

Find telefonnumre og mailadresser ved hjælp af menuen til højre.

Hvis udredningen anbefaler IKT-hjælpemidler, skal man søge om dem hos sit jobcenter, som er den bevilligende myndighed på området. IKT-hjælpemidler til brug på arbejde skal altså ikke betales af hverken borgeren eller hendes eller hans arbejdsgiver. IBOS tilbyder hjælp til bestilling af anbefalede hjælpemidler.

Selve udredningen udløser ingen regning til borgerens kommune. Den er betalt af kommunernes fælles bidrag til VISO, som er den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen. 

Kontakt

Skriv eller ring til IBOS' IKT-konsulenter.

Tlf. 39 45 25 45

Mail: Ibos@remove-this.sof.kk.dk

Find eksperten

Du kan også kontakte den IKT-konsulent direkte, som har netop den ekspertise, du har brug for. Brug dette link for at finde den ekspert, som kan hjælpe lige præcis dig. 

 

 

Logo af Københavns Kommune