Daniel Gartmann

Foto af blogger Daniel Gartmann

Jeg hedder Daniel Gartmann og arbejder som IKT-konsulent på IBOS - Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Sammen med de andre 'IKT'ere' er jeg med til at finde den helt rigtige kombination af hjælpemidler og undervisning til mennesker med blindhed eller stærkt svagsyn på arbejdspladser og studiesteder.

Og så til det med min baggrund:

Havde det nu været den 1. april, havde jeg sagt noget i retning af, at jeg har en højere ph.d. fra DTU i planlægning af neurale netværk. Men når det nu står på skrift, må jeg hellere holde mig til sandheden som er, at jeg er cand.mag. i spansk og samfundsfag med livslang erfaring i at leve med nedsat syn.

Jeg har selv brugt de forskellige hjælpemidler lige fra den gang, vi netop havde afskaffet spolebåndoptageren og erstattet den med kassettebånd, og punktskrift var noget, der kun fandtes på papir i tykke ringbind.

Tilbage til oversigten

Logo af Københavns Kommune