Særligt om EU-direktivet om tilgængelighed

Foto fra konferencen. Tre funka ansatte med ryggen til kigger på scenen, hvor der holdes oplæg. Billedet er taget fra FUNKA.

Årets FUNKA Konference om tilgængelighed er i gang den 4. og 5. april, og vi er på plads i Stockholm. Konferencen indeholdt på dag 1 en række oplæg med fokus på det igangværende arbejde med at få EU’s Disability Act omsat til lovgivning i de forskellige lande. Da der er tale om et direktiv, skal hvert land indpasse det i egen lovgivning.

Oplægget om EU-arbejdet blev givet af Inmaculada Placencia-Porrero fra EU-Kommissionen.

Den såkaldte EU Disability Act er en udløber af bl.a. FN’s Handicapkonvention. Du kan finde mere information på dette link: EU Disability Act

Følgende typer af produkter og systemer er omfattet af EU-direktivet:

  • Computere og styresystemer
  • Hæveautomater og billetautomater
  • Telefoner og smartphones
  • TV-udstyr I forbindelse med digitale TV-tjenester
  • Telefonitjenester og -udstyr
  • Audiovisuelle medietjenester og tilhørende udstyr
  • Passagerbefordring med fly, bus, tog og færger
  • Bankforretninger
  • E-bøger
  • E-handel

Tilgængelighed er kommet for at blive

I Sverige er man gået i gang. Den svenske embedsmand Henrik Ardhede fra Sveriges Finansministerium gav en beskrivelse af den igangværende proces i Sverige. Den var præget af, at der endnu foregår en del forhandlinger om bl.a hvem der skal være kontrolinstans på, om loven overholdes eller ej.

Der foregår forhandlinger i alle EU-medlemslande, herunder også Danmark. Men tilgængelighedskrav i forskellig udstrækning til produkterne nævnt ovenfor er noget, vi kommer til at se mere til i de næste par år.

FUNKA arbejder derfor på, at få uddannelsessystemet især højere læreanstalter til at inkludere tilgængelighed i deres studieplaner. Desuden arbejder de på at oprette certificering, så man som jobsøger kan dokumentere sin viden inden for tilgængelighed.

Her får du link til programmet inklusive præsentationerne, der opdateres i løbet af selve konferencen: Programmet inklusive oplæggene

Send en kommentar:

entryid
blogid
proved

Din kommentar bliver synlig efter godkendelse

 

Blogger

Daniel Gartman

Daniel Gartman er IKT-konsulent på IBOS.

RSS Feed

Få alle blogindlæg som RSS Feed her

Logo af Københavns Kommune