Nyttige genvejstaster i Word 2010


Her er endnu et af de indlæg, som faktisk mere er et opslagsværk. Du får her en oversigt over en lang række genvejstaster til et af de mest benyttede programmer, ja: Word. Tabellen er sorteret alfabetisk, så du lettere kan lede efter en bestemt funktion. 

Jeg har i denne oversigt fokuseret på læsning af tekst, skrining af tekst og at bevæge sig rundt i de forskellige områder i Word. Jeg har blandt andet udeladt genvejstasterne i Dispositionsvisningen, da skærmlæserne tilbyder kommandoer til læsning af format og navigation imellem overskrifter.

Husk muligheden for at få en kontekstmenu vist for det sted i Word, du står i netop nu ved at trykke Shift+F10 eller Applikationstasten, hvis dit tastatur har denne tast.

Jeg har også udeladt afsnit, der handler om at sætte specialtegn ind samt arbejde med web-sider.

Her kommer listen over genvejstasterne: 

FunktionGenvej
Afslutte ændring ved en værdi i et kontrolelement på båndet og flytte fokus tilbage til dokumentetENTER
Aktivere den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndetMELLEMRUM eller ENTER.
Aktivere en kommando eller et kontrolelement på båndet, så du kan redigere en værdiENTER
Annullere fortrydelse eller gentagelse af en handlingCTRL+Y
Anvende typografien NormalCTRL+SKIFT+N
Anvende typografien Overskrift 1ALT+1
Anvende typografien Overskrift 2ALT+2
Anvende typografien Overskrift 3ALT+3
Erstatte tekst, bestemt formatering og specielle elementerCTRL+H
Fjerne afsnits- eller tegnformateringCTRL+MELLEMRUM
Flytte en celle til højre i en tabelTAB
Flytte en celle til venstre i en tabelSKIFT+TAB
Flytte et skærmbille ned ved at rullePGDN
Flytte et skærmbillede op ved at rullePGUP
Flytte fokus for at markere hvert af de følgende områder i vinduet: Den aktive fane på båndet; en af de åbne opgaveruder; statuslinjen nederst i vinduet; dokumentetF6
Flytte til det forrige element (angivet i søgeindstillingerne)CTRL+PGUP
Flytte til det næste element (angivet i søgeindstillingerne)CRTL+PGDN
Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning med uret)F6 (kan trykkes flere gange)
Flytte til en opgaverude fra en anden rude i programvinduet (retning mod uret)SKIFT+F6 (kan trykkes flere gange)
Fortryde en handlingCTRL+Z
Få hjælp til den markerede kommando eller det markerede kontrolelement på båndet. Hvis der ikke findes noget emne i 'Hjælp' om den markerede kommando, vises i stedet et generelt emne om programmet i 'Hjælp'F1
Få vist genvejsmenuen til det markerede elementSKIFT+F10
Gendanne det aktive vindues størrelse efter det har været maksimeretALT+F5
Gentage en søgening efter du har lukket vinduet 'Søg og erstat'ALT+CTRL+Y
Gå til begyndelsen af dokumentetCTRL+HOME
Gå til begyndelsen af forrige sideCTRL+PGUP
Gå til begyndelsen af næste sideCTRL+PGDN
Gå til slutningen af dokumentetCRRL+END
Gå til forrige rækkePIL OP
Gå til den første celle i en kolonneALT+PGUP
Gå til den første celle i en rækkeALT+HOME
Gå til den næste rækkePIL NED
Gå til den placering, hvor du arbejdede, da dokumentet blev lukket, efter at du har åbnet et dokumentSKIFT F5
Indsæt Copyright-symboletALT+CTRL+C
Indsætte en blød bindestregCTRL+BINDESTREG
Indsætte en ellipseALT+CTRL+PUNKTUM
Indsætte en fordnoteALT+CTRL+F
Indsætte en hård bindstregCTRL+SKIFT+BINDESTREG
Indsætte en kommentarALT+CTRL+A
Indsætte en kort tankestreg (en dash)CTRL+MINUSTEGN
Indsætte en lang tankestreg (en dash)ALT+CTRL+MINUSTEGN
Indsætte en slutnoteALT+CTRL+D
Indsætte et hårdt mellemrumCTRL+SKIFT+MELLEMRUM
Indsætte et kolonneskiftCTRL+SKIFT+ENTER
Indsætte et linjeskiftSKIFT+ENTER
Indsætte et sideskiftCTRL+ENTER
Indsætte et symbol for registreret varemærkeALT+CTRL+R
Indsætte et varemærkesymbolALT+CTRL+T
Indsætte speciel CTRL+ALT+V
Indsætte tekst eller objektCTRL+V
Klippe den markerede tekst eller det markerede objekt udCTRL+X
Kopiere den markerede tekst eller det markerede elementCTRL+C
Kopiere et billede af det markerede vindue til udklipsholderALT+PRINTSCRN
Kopiere et billede af det skærmen til udklipsholderPRINTSCRN
Kopiere formatering af tekstCTRL+SKIFT+C
Kun indsætte formaterCTRL+S
Lukke det aktive vindueCTRL+W eller F4
Lukke en markeret rulleliste, annullere en kommando eller lukke en dialogboksESC
Lukke korrekturrude, hvis den er åbenALT+SKIFT+C
Maksimere eller gendanne det markerede vindueCTRL+F10
Markere en hel tabelALT+5 på det numeriske tastatur med NUM LOC slået fra
Markere en indgang til en indholdsfortegnelseALT+SKIFT+O
Markere en kolonneBrug piletasterne til at flytte til kolonnens øverste eller nederste celle. Brug derefter en af følgende fremgangsmåder:
1) SKIFT+ALT+PGDN for at markere kolonnen fra top til bund
2) SKIFT+ALT+PGUP for at markere kolonnen fra bund til top
Markere et citat i en citatsamlingALT+SKIFT+I
Markere et opslagsord til et indeksALT+SKIFT+X
Markere indholdet i den forrige celleSKIFT+TAB
Markere indholdet i den næste celleTAB
Mindske skriftstørrelse med 1 punktCTRL+7
Mindske skriftstørrelse med en værdiCTRL+<
Overføre kopieret formatering til tekstCTRL+S
Række opALT+SKIFT+PIL OP
Skifte til det næste vindue, når flere end et vinduer er åbneCTRL+F6
Skifte til dispositionsvisningALT+CTRL+O
Skifte til kladdeskrivningALT+CTRL+N
Skifte til visning af udskriftslayoutALT+CTRL+P
Skifte til fed skriftCTRL+F
Skift til kursivCTRL+K
Skifte til understreget tekstCTRL+U
Skifte til forrige vindueALT+SKIFT+TAB
Skifte til næste vindueALT+SKIFT
Slå 'Registrer ændringer til eller fra'CTRL+SKIFT+R
Udføre den valgte kommandoENTER
Udvide eller skjule båndetCTRL+F1
Udvide en markering eller blokCTRL+SKIFT+F8 for derefter at bruge piletasterne. Tryk ESC for at ophæve markeringstilstanden
Vælge en mulighed på en rullelisteFørste bogstav i et punkt på rullelisten
Øge skriftstørrelsen med 1 punktCTRL+8
Øge skriftstørrelsen med en værdiCTRL+SKIFT+<
Åbne den markerede menu eller det markerede galleri på båndetMELLEMRUM eller ENTER
Åbne dialogboksen 'Antal ord'CTRL+SKIFT+G
Åbne dialogboksen 'Gem som'F12
Åbne dialogboksen 'Åbn'CTRL+F12 eller CTRO+O
Åbne en liste, hvor du kan vælge at søge efter elementer på forskellige måder. Du kan vælge en mulighed ved at bruge piletasterne og derefter trykke på ENTER for at gennemse et dokument med den valgte indstillingALT+CTRL+HOME
Åbne en markeret rullelisteALT+PIL NED
Åbne opgaveruden 'Anvend typografier'ALT+CTRL+SKIFT+S
Åbne opgaveruden 'Navigation', når du vil søge i et dokumentCTRL+B

 

 

Send en kommentar:

entryid
blogid
proved

Din kommentar bliver synlig efter godkendelse

 

Blogger

Daniel Gartman

Daniel Gartman er IKT-konsulent på IBOS.

RSS Feed

Få alle blogindlæg som RSS Feed her

Logo af Københavns Kommune