Gratis rådgivning om IKT

iPad

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er en uvurderlig hjælp for borgere med blindhed og nedsat syn. De rette hjælpemidler og de rette færdigheder i brug af hjælpemidlerne er afgørende for, om en borger kan genoptage eller fortsætte et aktivt liv og arbejdsliv på trods af svagt eller intet syn.

IBOS' rådgivning i IKT er gratis for borgere med blindhed og nedsat syn, pårørende, synsprofessi-onelle og fagpersoner på for eksempel jobcentre, uddannelsesinstitutioner og i kommuner. Hvem er vi IKT-gruppen på IBOS består af fem IKT-konsulenter, to kommunikationslærere, en hjælpemiddelekspert og en IT-tekniker. Tilsammen udgør vi et stærkt team med en bred viden og ekspertise inden for forskellige områder af informations- og kommunikationshjælpemidler.

Her kan du se, hvad man kan få hjælp til.

Arbejdsliv

Arbejdsdagen kan være udfordrende, når man har en synsnedsættelse. Det kan være, når man skal læse og skrive tekst på en skærm. Mange problemer kan udryddes med de rette hjælpemidler inden for informations- og kommunikationsteknologi. IBOS’ IKT-konsulenter er eksperter i at gøre indholdet på computerskærmen tilgængeligt for mennesker med synsnedsættelse, for eksempel så tekst kan blive læst op eller ved at ændre skær-mens farver.

IKT-konsulenterne har overblik over markedets mange hjælpemidler og er højt specialiserede i at tilpasse dem til det enkelte menneskes situation og behov. Det kan være, når en person har brug for talesyntese, en speciel skærm, punktskriftdisplay, notatapparat eller et forstørrelsesprogram. IKT-konsulenterne samarbejder med ergoterapeuter, som er specialister i lys, lupper og CCTV.

Uddannelse

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at man kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om man har nedsat syn. Vi samarbejder tæt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) og leverandører for at sikre den rette hjælp under uddannelse. IKT-konsulenterne indgår i samarbejde med studievejledere, læsevejledere og ergoterapeuter på SPS-området. Vi udreder de studerendes hjælpemiddelbehov og instruerer i brug af kompenserende software.

Læs om IBOS' Startpakkedage

Fagpersoner

IKT-gruppen rådgiver og underviser synsprofessionelle og fagpersoner, der arbejder med borgere med nedsat syn eller blindhed, for eksempel i sundheds-, pleje- eller undervisningssektorerne.

Se IBOS' korte kurser for synsprofessionelle og fagpersoner

Virksomheder

IKT-gruppen rådgiver virksomheder om tilgængelighed i apps og på nettet.

Læs artiklen 'Tester digital tilgængelighed for at styrke inklusion' 

Kontakt

Kenneth Hartmann

Kenneth Hartmann

Souschef for rådgivningen
Tlf.: 39 45 23 04

IKT - Telefonvagt

Du kan ringe til IKT-telefonvagt alle hverdage mellem kl. 10.00 - 12.00 på 39 45 25 45.

Læs artikler om IKT

Dimsen i lommen gør en verden til forskel

Den perfekte løsning var svær at finde men til gengæld bedre, end den selvstændigt erhvervsdrivende havde turdet håbe på. Læs om den jagten på det helt rigtige kalendersystem.

Styr på karrieren med den rigtige hjælp

Et krævende arbejdsliv kræver de rigtige redskaber og god rådgivning. Læs om karrierekonsulenten, der igen kan fokusere på arbejdet i stedet for på praktiske problemer.

IKT fik hverdagen til at fungere igen

En pludselig synsnedsættelse vendte op og ned på livet for Kristian Andersen. Læs hvordan han lærte at bruge software, så han kunne tage eksamen og igen leve et aktivt liv.

  • Instituttet for Blinde og Svagsynede
  • Rymarksvej 1
  • 2900 Hellerup
  • 39 45 25 45
  • ibos@kk.dk
Logo af Københavns Kommune