Gratis rådgivning om IKT

iPad

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er en uvurderlig hjælp for borgere med blindhed og nedsat syn. De rette hjælpemidler og de rette færdigheder i brug af hjælpemidlerne er afgørende for, om man kan genoptage eller fortsætte et aktivt liv og arbejdsliv på trods af svagt eller intet syn.

IBOS' rådgivning om IKT er gratis for borgere med blindhed og nedsat syn, pårørende, synsprofessionelle og fagpersoner på for eksempel jobcentre, uddannelsesinstitutioner og i kommuner. IKT-gruppen på IBOS består af 7 IKT-konsulenter og en hjælpemiddelekspert. Tilsammen udgør vi et stærkt team med en bred viden og ekspertise inden for forskellige områder af informations- og kommunikationshjælpemidler. 

Her kan du se, hvad man kan få hjælp til.

Arbejdsliv

Arbejdsdagen kan være udfordrende, når man har en synsnedsættelse, eksempelvis kan læsning og skrivning af tekst på skærm medføre udtrætningsgener. Mange problemer kan der kompenseres for med de rette hjælpemidler inden for informations- og kommunikationsteknologi. IBOS’ IKT-gruppe er eksperter i at gøre indholdet på computerskærmen tilgængeligt for mennesker med synsnedsættelse, for eksempel så tekst kan blive læst op eller ved at ændre skærmens farver.
IKT-gruppen har overblik over markedets mange hjælpemidler og er højt specialiserede i at tilpasse dem til den enkeltes situation og behov. Det kan være, når en person har brug for talesyntese, en speciel skærm, punktskriftdisplay, notatapparat eller et forstørrelsesprogram. IKT-gruppen samarbejder blandt andet med ergoterapeuter, som er specialister i lys, lupper og CCTV.

Uddannelse

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at man kan uddanne sig på lige fod med andre, selv om man har nedsat syn. Vi samarbejder tæt med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) for at sikre den rette hjælp under uddannelse. IKT-gruppen indgår i samarbejde med studievejledere, læsevejledere og ergoterapeuter på SPS-området. Vi udreder de studerendes hjælpemiddelbehov og instruerer i brug af kompenserende software.

Læs om IBOS' Startpakkedage

Fagpersoner

IKT-gruppen rådgiver og underviser synsprofessionelle og fagpersoner, der arbejder med borgere med nedsat syn eller blindhed, for eksempel i sundheds-, pleje- eller undervisningssektorerne.

Se IBOS' korte kurser for synsprofessionelle og fagpersoner

Virksomheder

IKT-gruppen rådgiver virksomheder om tilgængelighed i apps og på nettet.

Læs artiklen 'Tester digital tilgængelighed for at styrke inklusion' 

Kontakt

Henvend dig til en af IBOS' IKT-Konsulenter:

Borgere med Blindhed: 

Ole Guldberg, tlf.: 39 45 23 52

Bo Alstrup, tlf.;39 45 25 71

Nina Schneidermann, tlf.: 39 45 25 87

Borgere med svagsyn:

John Gudmansen, tlf.: 39 45 23 02

Bo Schack Larsen, tlf.: 39 45 23 28

Rikke Fogh, tlf.: 39 45 23 09

Læs artikler om IKT

Dimsen i lommen gør en verden til forskel

Den perfekte løsning var svær at finde men til gengæld bedre, end den selvstændigt erhvervsdrivende havde turdet håbe på. Læs om den jagten på det helt rigtige kalendersystem.

Styr på karrieren med den rigtige hjælp

Et krævende arbejdsliv kræver de rigtige redskaber og god rådgivning. Læs om karrierekonsulenten, der igen kan fokusere på arbejdet i stedet for på praktiske problemer.

IKT fik hverdagen til at fungere igen

En pludselig synsnedsættelse vendte op og ned på livet for Kristian Andersen. Læs hvordan han lærte at bruge software, så han kunne tage eksamen og igen leve et aktivt liv.