IBOS VISO-leverandør

Foto af IBOS forplads

IBOS & VISO

Den 1. juli 2014 fik VISO, der er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation under Socialstyrelsen ansvaret for at samle og koordinere den mest specialiserede specialrådgivning på områderne vedr. hørenedsættelser, synsnedsættelser, døvblindhed, epilepsi.

Koordinering af specialrådgivning (KaS) har til formål, at sikre at fagfolk, borgere, og pårørende, der har behov for en meget specialiseret rådgivning, har adgang til den. Det vil sige, at uanset i hvilken kommune, eller hvor i landet du bor, så har du adgang til specialiseret rådgivning og hjælp.

IBOS- Instituttet for Blinde og Svagsynede er for området synsnedsættelser en af de seks VISO KaS-leverandører og dermed en del af det nationale netværk for specialrådgivning under VISO.

Alle kan BRUGe IBOS

Samlingen af den mest specialiserede specialrådgivning har til formål at fastholde og udvikle specialviden og -rådgivning af høj faglig kvalitet og at rådgivningen er landsdækkende.

Det vil sige IBOS er et landsdækkende og omkostningsfrit tilbud, som yder specialrådgivning og udredning i sager, hvor kommunerne ikke selv har tilstrækkelige kompetencer eller mulighed for at løse sagerne.

IBOS løser sager, der har en høj grad af kompleksitet. Vores tilbud henvender sig til unge og voksne med synsnedsættelse (fra 14 år og opefter), pårørende og fagprofessionelle, som arbejder med målgruppen.

Vi tilbyder også specialrådgivning til arbejdspladser, institutioner og organisationer, som har kontakt med målgruppen.

HENVISNING TIL IBOS

Alle kan henvise borgere direkte ved at kontakte os. Ligesom borgere selv kan henvende sig direkte.

Ring til os på 39 45 25 45 eller udfyld et henvendelsesskema på: Link kommer snarest.

BRUG FOR ET KOMPETENCELØFT?

Find vej med din iPhone, lær om VoiceOver i dybden, hjælp andre til motivation og forandring eller få et brush-up kursus i orientering og mobility (O&M) i trafikken, eller et andet emne, som er relevant for netop jeres arbejdsplads og borgere. 

IBOS tilbyder og skræddersyer kurser til synsprofessionelle og fagpersoner, som arbejder med målgruppen, borgere og pårørende.

Vi tager ud i hele landet - også gerne til jer -  og afholder kurser.

Se mere på: www.ibos.dk/kortekurser  eller kontakt udviklingsmedarbejder Lea Johanne Sarfelt på lea.johanne.sarfelt@remove-this.kk.dk 


Du kan læse mere om VISO på dette link.Kontakt

Marie Fasmer

Marie Fasmer

Afdelingschef, Rådgivningen
Tlf.: 39 45 25 68
Logo af Københavns Kommune